Viziunea tremură ce este


medicamente pentru vedere cum se alege viziune și sifilis

Global De ce tremură occidentul? Nu atît perspectiva de a pierde supremaţia mondială, în următorul deceniu, în favoarea Chinei, cum întrevăd unii experţi şi istorici, cît recrudescenţa terorismului islamist inspiră teamă, acum, occidentului. Profeţiile sumbre par a fi avut dintotdeauna mai multe şanse de a se împlini decît speranţele optimiste, iar bunele urări ca şi bunele intenţii au spulberat mai degrabă teama de mai rău decît au diminuat forţa acestuia.

Întîmplarea a făcut ca teza lui Francis Fukuyama, despre aşa zisul sfîrşit al istoriei, după legendarul andeşi primită cu entuziasm, să fi fost aproape instantaneu contrazisă de realitate. Şi tot întîmplarea a făcut ca teoria regretatului Samuel Huntington despre aşa numita ciocnire a civilizaţiilor, întîmpinată cu neîncredere înmai ales de apologeţii corectitudinii politice, să-şi afle confirmarea, fie şi numai parţială, în tot ceea ce avea să survină după lansarea ei.

gradul de îngustare a vederii tabelul cu indicatori de viziune

Pentru fiecare din cele două viziuni, terorismul de sorginte islamistă a fost o piatră de încercare. Francis Fukuyama El a infirmat proorocirile optimiste ale lui Fukuyama, el a confirmat profeţiile sumbre ale lui Huntigton, situate, acestea din urmă, şi în prelungirea unor idei recurente deja în scrierile lui Oswald Spengler sau ale lui René Viziunea tremură ce este, la începutul secolului XX, despre amurgul occidentului, despre criza lumii moderne.

Samuel Huntington Dar ce fel de lume ne viziunea tremură ce este acum - se întreba Walter Laqueur, unul din cei mai reputaţi istorici şi publicişti, într-un editorial apărut în primele zile ale noului an, în presa scrisă.

grădiniță cu deficiențe de vedere turner cu deficiențe de vedere

După ce trecea în revistă focarele nestinse de conflict, primejdiile globale, precum proliferarea armelor de distrugere în masă, dereglările echilibrului ecologic sau climatic, autorul se oprea la pericolul terorist, pornind de la cele două foarte recente tentative de atentat, din fericire eşuate, cel dintîi împotriva unui avion american, cel de-al doilea împotriva graficianului danez Westergaard, autorul caricaturilor publicate în în Jyllands Posten, care aveau să realimenteze rezervorul de resentimente al islamiştilor.

Filozoful german compară islamismul cu comunismul, cel dintîi întemeindu-se însă nu pe o ruptură radicală ci pe o restauraţie revoluţionară. Cum, din păcate, ultimele evenimente o demonstrează, spectrul terorismului islamist bîntuie prin lume mai intens decît s-ar fi temut chiar pesimiştii învederaţi, neîncrezători în puterea mîinii întinse de Obama, de a domoli ura irepresibilă pe care jihadiştii o nutresc faţă de valorile lumii libere.

hipermetropia suferă cum se restabilește vederea plus 5

În hăţişul efectelor, al manifestărilor sîngeroase, destructive ale politizării acestei aversiuni religios-viscerale, apusul nu a pregetat să caute cauzele, asumîndu-şi, de nu puţine ori, şi o parte din vină…Cel puţin deocamdată, această mea culpa nu pare a sluji decît intereselor adversarilor săi.

Autor: Rodica Binder.

vodca afectează vederea deteriorarea progresivă a vederii