Viziunea satului din pc, Adaugă comentariu nou


Actul hotărârii este actul ontologic suprem" 1, căci o lume a fiinţării nu poate exista într-un spaţiu al neaşezării în forme.

Lucian Blaga Elogiu Satului Romanesc

Ca reper pe scara evoluţiei umanităţii, punerea Între hotare lnseamnă ieşirea din haos şi intrarea în cosmos înţeles ca spaţiu ordonat, univers bine delimitatadică întâiul pas dinspre natură spre cultură. Situat la îngemănarea dintre cele două stări primordiale, haos şi cosmos. Mai mult în societatea tradiţională "omul nu se comportă ca un spectator pasiv la acest spectacol cosmic, ci participă activ, cu mijloace mitico-rituale, la regenerarea cosmosului uzat şi la restabilirea ordinii cosmice care este temporar uneori ciclic disturbată".

Printre aceste manifestări se numără şi viziunea satului din pc acte 2 mag1co-ritualice care se perfom1ează la hotare şi care statuează în mod clar caracterul de excepţie al hotarelor. Manifestări magico-mitice de tipul alungării răului la hotar prin incantapi ritualice, procesiunile de ploaie sau abandonarea cămăşii ciumei, finalizate la graniţa dintre sate, judecarea răufăcătorilor la hotare pentm a nu pângări spaţiul consacrat din interiorul satului, sugereaz.

Abia o dată cu apariţia lui se poate vorbi de cele ce sunt: de ape, pământuri, ceruri, planete.

Liviu Rebreanu şi Pripasul lui Ion, în viziunea col. Ioan V. Boţan şi mărturii ale prislopenilor

Un lucm esle. Nu trebuie decât să ne gândim, de exemplu, la ceea ce a însemnat limesul roman în antichitate şi felul în care aceasă noţiune a influenţat spaţiul cucerit de romani, influenţă ce se resimte şi în zilele noastre prin încercuirea unui teritoriu al latinită~ii.

Din moment ce actul de naştere al fiinţei se suprapune mental peste cel al marcării hotarelor, este firesc ca între cei doi tenneni să se stabilească o legătură indestructibilă. Un demers lingvistic încercuieşte şi mai profund lucrurile: "Tennenul de hotărâre- ni se spune într-un excelent demers ştiinţific iniţiat de Romulus Vulcănescu -a fost interpretat de istoricienii vechiului drept consuetudinar românesc numai în accepţia sa etimologică, ca un derivat din conceptul agrimensural hotar.

Valori estetice în creația literară a lui Dan Popescu

În accepţia sa primară, hotărârea desemna pentru majoritatea cazurilor rezultatul proceselor relative la fixarea hotarelor şi a hotămiciilor. Cercetările etimologice complexe efectuate în ultima vreme ne relevă însă şi un alt sens, relativ la tehnica unor rituri juridice străvechi: judecata la hotare ca o acţiune ce ţinea de magia juridică a locurilor marginale".

viziunea satului din pc este viziunea importantă

Consultând şi Dicţionarul Universal al Limbii Române, 4 observăm valorizarea deosebită a ambelor sensuri ale tennenului: "hotărî. Hotărâre se cheamă, deci, şi a pune hotare. Legătura dintre cele două aspecte lingvistice consolidează deci o punere în abis a alăturării. Aprofundând, cele două ipostaze - tranzitivă şi intranzitivă - ale verbului în cauză reliefează şi acea capacitate, specifică doar fiinţei, de a hotărî nu numai lucrurile ce-l înconjoară, ci a se hotărî. Într-un proces de îndelungată decantare nu numai în plan lingvistic dar şi în cel ontologic, omul a luat aşadar asupra sa unele din atributele acestei Gabrid Liic~.

Ne modelăm pe noi şi ceea ce este diferit de no1. Ne hotărâm, hotărâm şi ne lăsăm hotărâţi" 7 Pe aceeaşi scară a devenirii umane, conturarea ideii de posesie a clarificat mult lucrurile. Prin marcarea umu anumit spaţiu. Mai mult, potrivit unei mentalită~i populare bine cristalizate.

Sunteți pe pagina 1din 9 Căutați în document Lucian Blaga Elogiul satului românesc 1 Am fost învrednicit de înalta cinste de a fi ales membru al acestei ilustre instituţii într-un moment cînd s-a procedat la o lărgire a cadrelor academice, lărgire cerută, dacă nu mă înşel, de sporul spiritual al ţării. Ales fără înaintaş, ivirea mea aici între Domniile Voastre are oarecum aspectul unei generări spontane. Trebuie să recunosc că împrejurarea aceasta mă stînjeneşte puţin, deoarece îmi răpeşte posibilitatea şi norocul, date pînă acum în chip de la sine înţeles, de a face, intrînd sub această cupolă, elogiul unui nemuritor dispărut trupeşte, dar care n-a încetat să fie prezent, graţie înfăptuirilor de o viaţă.

Se impune aşadar, într-o anume etapă a evoluţiei umane, marcarea, limitarea spaţiului, şi. Pentru că spaţiul închis devine mult mai uşor de supravegheat şi, paradoxal, mult mai deschis cunoaşterii. Mai uşor de apărat el conferă individului acea securitate pe care o visează.

Cosmosul; restul nu mai este Cosmos, ci un fel de altă lume, un spaţiu străin.

Valori estetice în creația literară a lui Dan Popescu | Răsunetul

În prelungirea acestei idei, fixarea, amplasarea şi marcarea hotarelor a av11L în conştiin~a 8 omului din popor. Hotămicirea devine astfel, în ordine ontologică, pretextul consacrării spapului. O dată luat în stăpânire printr-o hotămicire simbolică. Beneliciind din plin de o localizare privilegiată, în interior.

Documentele din secolul trecut vorbesc mult despre astfel de consacrări: "Când se întemeia un sat, cel dintâi om bătea un par în pământ. În jurul parului se făceau casele": "Vatra satului se înconjura cu o brazdă; nimeni n-avea voie să-şi pună casa înafara brazdei": "La întemeierea unui sat se adunau oamenii la locul unde era Jixată biserica.

scutere-galant.ro - PitiClic in satul bunicilor - Traditii si obiceiuri populare

Ciobanii satului pregăteau apoi masa. După masă, toţi jucau jocul bătut de la un loc de locuinţă la altul.

viziunea satului din pc cerințe de viziune pentru piloți

Ridicarea unei brazde exterioare care să delimiteze graniţele viitorului oraş de către Romulus, dar şi pedepsirea exemplară a lui Remus. Privită dintr-o perspectivă mai largă, aria semantică a noţiunii de hotar acoperă cel puţin două sfere; aşa cum remarcau toţi cei care au studiat fenomenul şi istoria aşezărilor umane în spaţiul românesc 10, hotar se numeşte şi grani~a efectivă a satului, linia de demarc~ie între două sau mai multe sate.

Etnografia popunrlui român; Andrei Oişteanu,! Stahl, Contrihu{ii la studiul satelor devălmaşe romiirteşti; P. Stahl, Eseuri critice despre cultura populară românească.

viziunea satului din pc carte video pentru vedere

StahlP. Stahl, Civiliza{ia vechilor sate româneşti, Bucureşti,p. Il: "hotam! Ancheta a scos la iveală.

  • Motivele pentru care nu avem televiziune de calitate: ipocrizia românului ”sătul” de tabloid
  • Forum congenital de hipermetropie

Comunitatea satului se întinde dincolo de vatra sa, până în hotar" 1:; sau, pentm a prelua o fonnulare frecvent citată aparţinând unui infom1ator a lui Emest Bemea, "hotam e aşa, ca o-ngrădire ce cuprinde satu-ntreg. Hotam nost e satu nost".

viziunea satului din pc lipsiți de vedere cu otravă

O interesantă completare de 14 "arheologie lingvistică" face Andrei Oişteanu, care subliniază că, în mentalitatea arhaică, hotam! Toate aceste virtuale taxonomii, care pot aborda noţiunea de hotar din varii perspective dau, însă, problemei. Privit astfeL ca spaţiu economic, comunitar sau social, hotarul încercuieşte viziunea satului din pc spaţiu apropiat.

O lărgire a perspectivei spre literatură -mai ales spre cea transilvană, ar putea aduce numeroase exemple 17 Hotam! Delimitarea aceasta - fie concretizată într-o îngrădire fizică.

Lucian Blaga Elogiu Satului Romanesc

Cine-I trece pierde, deci, încrederea şi liniştea ce-o avea înainte" 1~, filozofea:z. Emest Bernea.

  • satul românesc | Etnografie si folclor in zona Hârlău
  • Ce este viziunea dioptrică

Totul se reduce, gnoseologic vorbind, la un joc între dincolo şi dincoace. Iar graniţa bine statuată între cei doi tenneni-cheie ai imaginamlui colectiv este, în sfera spaţiului, hotarul. Este deci firesc ca.

Într-o lucrare din tinereţe, P. Stahl surprinde exact acest caracter dual al hotamlui, care glisează extrem de facil dinspre social spre magic, păstrându-şi intactă marca viziunea satului din pc, aceea de limită: "Les traces, une fois etahlis.

Motivele pentru care nu avem televiziune de calitate: ipocrizia românului ”sătul” de tabloid

Valori traditionale - spirituale sau materiale - au fost înlocuite cu altele, modeme, care nu se pliază însft peri'ecl pe vechile tipare, lăsând în suspensie aspecte care altădată jalonau mentalitatea sătească şi lăsând cercetătorului un gust amar, cel al un. Nedorind însă o dramatizare, trebuie spus că oamenii rememoreazii vedere tulbure dimineața plftct:re momt:nte din trycuL probând cu succes acea memorie culturală proprie lumii arhetipale, neuitând însă să sublinieze, în linal: "Jar asta se tăcea JemulL când eram noi tineri, că acuma Acestea au fost marcate incipient în vremuri imemoriale iar forma şi perimetrul au fost transmise urmaşilor pe cale orală: ulterior, ele au fost refăcute, sub atenta observaţie a întregii comunităţi, rezultatul definitiv făcând obiectul unor menţionări exprese în acte oficiale.

Faza iniţială s-a pierdut însă; documentele abundă de hotare trasate mai recent, "după vechile hotare", "după bătrânele hotare din vechime" sau "cu toate vechile hotare pe unde au fost din vecii vecilor": "Hotarele le ştiam noi.