Viziunea metodei geyz


Posted by bcbgolgota under Resurse Comentarii închise la Conducerea după MANUAL În studiul conducerii Bisericii nu putea să lipsească o reflectarea care să viziunea metodei geyz şi să exploreze fundamentele biblice ale acestui subiect. Natura unică a Bisericii şi a tipului de conducere aferent acesteia fac ca nici o altă sursă de informare şi pregătire să nu fie suficientă înţelegerii unei astfel de existenţe dumnezeieşti.

Taina Bisericii, în existenţa şi funcţionarea ei, este înţeleasă cel mai bine prin studiul Revelaţiei Celui care a adus-o în ființă, Dumnezeu. Biblia devine astfel manualul de bază pentru Biserică şi viziunea metodei geyz ei. Robert Clinton, profesor de teologie la Fuller Teological Seminary, cercetator şi scriitor despre subiectului conducerii Bisericii, apreciază importanţa fundamentală a studiului Sfintei Cărţi în vederea înţelegerii conducerii Bisericii astfel: Biblia spune multe lucruri despre conducere.

Dar cine a studiat-o din perspectiva conducerii? Deoarece Biblia nu a fost scrisă pentru a explica conducerea, cum o studiem pentru conceptele conducerii?

Modelul stadial de dezvoltare morală al lui Lawrence Kohlberg

Cu toate că nu s-a intenţionat să se prezinte o amplă dezbatere cu privire la punctul de plecare viziunea metodei geyz studiul conducerii, din pricina faptului că nu acesta este scopul prezentei lucrări, totuşi nu pot fi neglijate diferitele puncte de vedere care stau la baza sistemelor de gândire actuale. Metodologia studiului conducerii Pe lângă surpriza unei detaşări din ce în ce mai mult de sursa primară a Revelaţiei lui Dumnezeu, a unor scriitori şi educatori creştini, se mai adaugă şi superficialitatea în studierea Bibliei pentru conducere.

Dilema punctului de plecare în studiul teologic este actuală şi se întâlneşte în orice ramură a teologiei. Milliard J. Răspunsul lui la această dilemă este foarte explicit: În loc să începem cu Dumnezeu sau cu Biblia, cu obiectul cunoaşterii sau cu mijloacele cunoaşterii, putem începe cu ambele. Decât să încercăm să o dovedim fie pe una, fie pe cealaltă, putem presupune că ambele sunt părţi ale unei teze fundamentale… [3] Această dilemă legată de problema punctului de plecare poate fi extinsă dincolo de cele expuse mai sus, la formularea filozofiei despre conducere având ca puncte de plecare Biblia sau alte surse extracanonice.

Modul în care va fi rezolvată această dilemă va determina ce fel de teologie se va formula. Punctul de vedere a celui care abordează Scriptura şi metoda de interpretare, definesc în mod direct natura teologiei sale.

În plus, cadrul paradigmatic pe care cineva şi-l însuşeşte în interpretarea Scripturii stabileşte şi formează mijloacele şi uneltele de facto adoptate în examinarea şi înţelegerea Scripturii. Modurile abordării conducerii spirituale pot fi grupate în două categorii: deductive şi inductive. În procedeul deductiv cercetătorul se apropie de Scripturii cu concluzii gata viziune în alte limbi. Inducţia este opusul deducţiei.

În procedeul inductiv cercetătorul Scripturii îşi va formula concluziile în baza procedeului hermeneutic aplicat textului. Mai precis acest fel de abordare a conducerii, larg răspandit în ziua de azi, porneşte de la principii funcţionale din management, ataşând texte biblice la acestea pentru a avea trecere în lumea creştină. Uneori această ataşare a textelor biblice are loc în faza iniţială a scrierii respectivei lucrări, alteori stropirea cu versete se face numai în momentul predării cursului studenţilor sau liderilor creştini.

Nicidecum nu trebuie negată funcţionalitatea principiilor din management, dar trebuie să atrag atenţia asupra punctului de pornire într-o astfel de abordare. Implicaţiile acestei metode sunt: minimalizează importanţa fundamentală a teologiei biblice pentru teologia practică; dă impresia că Biblia este insuficientă pentru a te echipa pentru conducere; neglijează natura unică a Bisericii; creează obiceiul căutării, mai întâi, a surselor extracanonice şi apoi încercarea de potrivire cu Scriptura; încrederea liderului în capacităţile proprii, în detrimentul dependenţei de Domnul.

Cele mai multe lucrări în această abordare sunt scrise de manageri, nu de teologi sau pastori. Lucrul acesta ar trebui să constituie o provocare pentru teologii creştini în a formula o teologie biblică despre conducere, astfel absenţa ei oferă opţiunea liderilor creştini de a se inspira din alte izvoare.

Raţionamentul viziunea metodei geyz abordări este expunerea principiilor conducerii fără argumentarea biblică din pricina relevanţei misionare pentru liderii din afara Bisericii. Susţinătorii acestei abordări doresc să folosească subiectul conducerii, implementând valorile creştine în cei necredincioşi, fără a-i ofensa sau îndepărta prin elemente religioase.

Convingerea lor este că ei au un fundament biblic solid, în spatele principiilor expuse găsindu-se principiile biblice. Argumentul relevanţei culturale nu stă în picioare din pricina faptului că atunci când aceste principii sunt expuse liderilor creştini singura diferenţă va fi adăugarea textelor biblice, alunecându-se în abordarea expusă mai sus.

Numai un student serios al Scripturii poate vorbi cu autoritate şi profunzime, despre agenda lui Dumnezeu cu privire la Biserică. Implicaţiile acestei abordări sunt: creează impresia că Scriptura nu are nimic sau foarte puţin de spus despre conducere; slăbeşte autoritatea Bibliei în viaţa liderului creştin şi în viaţa Bisericii; creşte încrederea personală în lider şi micşorează dependenţa de resursele lui Dumnezeu pentru succes; declanşază conflicte şi schisme în biserici din pricina că liderii nu au prezentat Scriptura ca o autoritate absolută, etc.

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

Această abordare se bazează pe modelele şi sistemele existente în acea comunitate în trecut. Ele sunt atât de importante pentru ei încât nu mai pot să audă ce spune Biblia despre conducere. În terminologia lui Gene Getz [6] forma a devenit mai importantă decât funcţia Bisericii. Istoria Bisericii este valoroasă şi plină de lecţii pentru credincioşii de astăzi, dar ea nu trebuie să devină mai importantă ca Teologia Biblică.

Implicaţiile acestui mod de a privi conducerea sunt: subminarea autorităţii Scripturii în detrimentul experienţei; rezistenţa la schimbare; lipsa de viziune şi relevanţă în slujire, etc.

Enumerarea doar a câteva dintre aceste abordări nu exclude existenţa şi a altor metode.

Abordarea canonică. Scriptura constă din colecţia cărţilor inspirate sau cărţi canonice, ale Vechiului şi Noului Testament. Canonul Protestant al Vechiului Testament diferă, ca şi ordine, de canonul evreiesc.

Kenneth Gangel prezintă un plan de studiere a conducerii bazat pe gruparea cărţilor canonice, în cinci secţiuni: Conducerea în Pentateuch, Conducerea în cărţile istorice, Conducerea în cărţile poetice şi profetice, Conducerea în Evanghelii şi Faptele Apostolilor, Conducerea în Epistole şi Apocalipsa [7].

Abordarea hermeneutică. Robert Clinton a identificat şapte genuri literare care oferă informaţii folositoare pentru conducere: biografic, acte istorice de conducere, contexte actuale de conducere, literatura parabolică de conducere, indirect, studiul cărţilor biblice ca un întreg, studiul între cărţile biblice pentru teme şi lecţii comune de conducere [8].

Cea mai importantă sursă în studiul conducerii este cea biografică. Abordarea tipologică.

viziune de abstinență

Preocupat de o înţelegere a întregului Scripturii, în baza Revelaţiei progresive, Robert Clinton identifica şase perioade istorice de conducere, argumentând astfel: În planul răscumpărării sunt diferite nevoi viziunea metodei geyz conducere şi sunt diferite responsabilităţi.

Dumnezeu a ridicat diferite tipuri de lideri să împlinească situaţiile în care au fost ridicaţi. Diferitele cărţi din Biblie vor prezenta diferite tipuri de lideri fără a comenta cu privire la definiţia, scopul sau rolurile pe care le împlinesc. Acestea trebuie interpretate… Linia timpului conducerii identifica şase perioade diferite ale conducerii. Noi suntem în prezent în viziunea metodei geyz de-a şasea eră ceea ce o face foarte importantă pentru noi.

Cu toate acestea, acolo sunt descoperiri importante care apar de-a lungul fiecărei perioade care au aplicaţii astăzi. Conducerea, urmaşii, dinamicile situaţionale sunt la fel în aceeaşi perioadă, şi totalmente diferite de cele dintr-o altă perioadă.

Succesiunea perioadelor în mod obişnuit introduc tipuri noi de lideri pentru a întâmpina noile dinamici situaţionale întâlnite. Acestea constituie tipologii şi funcţiuni distincte de conducere care au fost determinate de doi factori: primul factor, recunoaşterea relaţiilor dintre elementele de bază ale conducerii. Pentru ca dinamicile urmaşilor şi dinamicile situaţionale se schimbă de-a lungul timpului, la fel va fi cu tipurile şi funcţiile conducerii… Al doilea factor are de-a face cu Revelaţia progresivă a lui Dumnezeu despre sine şi scopul Lui cu poporul Lui.

Generaţiile următoare aveau mai multă lumină.

  1. Modelul stadial de dezvoltare morală al lui Lawrence Kohlberg - Wikipedia
  2. Макс оставил их на празднике уже почти на два часа.
  3. Элли решила, что неправильно поняла .
  4. Conducerea după MANUAL | Biserica Crestina Baptista Golgota Constanta
  5. Îmbunătățirea și refacerea vederii ca
  6. Сегодня ты не должна перенапрягаться.

Aceasta aducea o responsabilitate mai mare pentru lideri. Pe tot parcursul studiului cărţilor biblice studentul va păstra în minte întrebarea: Care este contribuţia fiecărei cărţi din Biblie la subiectului conducerii?

Căutarea răspunsului la această întrebare se va face nu prin separarea textului de contextul istorico-geografic, contextul literar viziunea metodei geyz contextul teologic, ci prin analiza inductivă a conţinutului, cuvintelor cheie şi biografiilor întâlnite în fiecare carte.

Rezultatul cercetării va fi prezentat în formă succintă. Sistematizarea concluziilor aferente fiecărui tip de conducere va determina conturarea unei paradigme de conducere.

Deci, vor rezulta şase paradigme de conducere întâlnite de-a lungul istoriei biblice. Acest tip de abordare a conducerii nu este altceva decât teologie biblică sistematică.

care sunt șansele de a restabili vederea

În Teologia Creştină [12]Millard J. Erickson distinge trei sensuri ale expresiei teologie biblică: mişcarea teologică a viziunea metodei geyz până în aniiconţinutul teologic care se găseşte în cărţile biblice şi teologia întemeiată pe învăţăturile biblice şi fidelă acesteia. Obiectivul nostru este o teologie biblică care se găseşte în cărţile biblice şi întemeiată pe învăţăturile biblice, fiind fidelă acestora.

Necesitatea fundamentului teologic pentru studiul şi practica conducerii Posibil ca obiecţiile aduse teologiei în general să fie unul dintre motivele lipsei abordării conducerii Bisericii din perspectiva teologică. Robert M. Bowman, în cursul de teologie sistematică, vorbeşte despre şase obiecţii obişnuite faţă de studiul teologiei: irelevanţa, impracticabilitatea, divizarea, nespiritualitatea, imposibilitatea de cunoaştere, lipsa de necesitate.

Este posibil ca nu toate obiecţiile să fie aplicabile studiului conducerii, dar unele pot să fie luate ca scuză pentru lipsa unei teologii despre conducere. Recomandare pentru conducatorul spiritual. Începând din Vechiul şi până în Noul Testament, Dumnezeu îşi îndeamnă liderii ca să citească, să aplice şi să transmită Cuvântul lui Dumnezeu.

Stadiile[ modificare modificare sursă ] Cele șase stadii ale lui Kohlberg pot fi, mai general, grupate în trei stadii a câte două etape, fiecare: pre-convențional, convențional și post-convențional.

Spiritualitatea şi succesul liderului a depins de ascultarea lui de Domnul. Temelie pentru practica slujirii. Fără o temelie teologică terenul slujirii creştine în conducere devine alunecos, fiind purtaţi într-o parte şi alta de născocirile minţilor oamenilor, prin afirmaţiile şi principiilor lor, pretinse de succes.

Tocmai prezenţa teologiei în studiul despre conducere o defineşte ca fiind o conducere bisericească. Ortodoxia doctrina corectă are ca şi consecinţă ortopraxis practica corectă. Nu este necesar să se ia în considerare, întâi de toate, dimensiunea practică, ea vine de la sine.

refacerea vederii cu nutriție

Lipsa de autoritate, eşecurile conducătorilor, pot fi rezolvate dacă Scriptura ocupă un loc central în viaţa noastră. Tratat coerent al învăţăturii Biblice despre conducere. Formularea unei teologii biblice cu privire la conducere va fi un ajutor pentru cei care se află într-o astfel de poziţie.

Ea va fi şi un răspuns pentru numărul mare de teorii şi contestătari ale creştinismului. Astfel, Manualul de bază pentru studiul și practica vederea ochilor roșii se deteriorează viziunea metodei geyz Sfânta Scriptură.

Search Oicodometică Oicodometica engleză: Church Growth provine din grecul οἰκοδομή, și se traduce prin "a construi". Este știința care se ocupă cu lucrurile care țin de organizarea comunitățiilor religioase.

Ea nu trebuie doar menționată în comunicările sau scrierile noastre, ci trebuie lăsată să modeleleze felul nostru de a sluji. Atenție la izvoarele înșelătoare ale conducerii! Cartea Creștină,Oradea,p.