Viziunea 10 este ca. Misiune, Viziune, Valori


Misiunea Să ofere educaţie la standarde de înaltă calitate generate de integrarea europeană a României, pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în vederea asigurării resurselor umane, ca o condiţie a progresului economic şi cultural al comunităţii locale, în special şi al ţării noastre, în general.

viziunea 10 este ca

Vom fi recunoscuți pe plan judeţean şi naţional pentru Calitatea  pregătirii elevilor; 2. Absolventul şcolii, profesionist şi cetăţean european; 3. Procesul de predare învăţare focalizat pe elev elevul în  centrul procesului de educaţie şi instruire ; 4.

viziunea 10 este ca

Puternica motivaţie, angajare şi pregătire profesională a profesorilor  şi a elevilor 5. Participare prin educaţie şi instruire la dezvoltarea durabilă a comunităţii locale 6.

viziunea 10 este ca

Climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor 7. Stimularea încrederii în sine, în puterea elevului și a profesorului de a imagina, de a crea şi de a lucra în echipă. Responsabilitatea acţiunilor personalului didactic şi ale elevilor 9.

viziunea 10 este ca

Responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de actul educaţional Cultivarea unui comportament tolerant, democratic și promovarea modelelor de gândire inteligente, creatoare