Viziune sociologică. Émile Durkheim


Scopul este nu doar de a înțelege mai bine filmele, ci, mai ales, de a înțelege cum filmele influențează modurile noastre de cunoaștere și înțelegere a vieții sociale.

cine pe probleme de vedere

Cursul își propune să ofere cadrul pentru un exercițiu de cercetare și analiză a imaginilor cinematografice pornind de la premisa că acestea contribuie la crearea unor noi forme de cunoaștere și de reprezentare sociologice.

Personajele, temele, motivele, stilurile vizuale, caracteristicile limbajului cinematografic pe care le încorporează construcția filmică sunt tot atâtea elemente care structurează viziunea noastră ecranică asupra societății, asupra preocupărilor și problemelor ei.

ce viziune a avut Yuri Vlasov

Cursul vizează însușirea unui bagaj viziune sociologică cunoștințe privind mecanica analitică și critică a filmelor, indiferent de genul acestora, cu scopul de a le permite studenților să facă nu neapărat o lectură a filmului pornind de la societate, ci, dimpotrivă, una dintre lecturile posibile ale societății, pornind de viziune sociologică film.

Dimensiunea instituțională și cea economică a cinematografului, aspectele sociale ale producției, distribuției și receptării filmelor, problematica reflectării și construcției realității sociale în film, filmul ca o contra-analiză a societății, instrumentarul cinematografic și caracteristicile fundamentale ale imaginii filmice sunt câteva teme care vor fi tratate în acest curs. Share this:.

miopia nu este hiperopie