Viziune asigurată


Stimată doamnă, stimate domnCasa de Asigurări de Sănătate Neamţ este viziune asigurată instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, cu buget propriu, aflată în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al cărei scop este garantarea accesului asiguraţilor la pachetul de servicii medicale de baza, în limita bugetului alocat.

viziune asigurată viziunea nou-născutului

Asigurarile sociale de sănătate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sănătăţii prin care oferim protectie pentru risc de îmbolnăvire, viziune asigurată mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu, în conformitate cu prevederile legale, în conditiile utilizarii eficiente a Fondului naţional unic de asigurari sociale de sanatate. Solidaritatea şi subsidiaritatea sunt principiile fundamentale ale asigurarilor sociale de sanatate, astfel oricare dintre noi poate fi în acelasi timp şi plătitor al contributiilor la sanatate, cât şi beneficiar al serviciilor medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale.

Suntem hotarâti ca, viziune asigurată colaborare cât mai eficienta cu furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale, să contribuim la menţinerea sănătăţii acelora pe care îi reprezentăm.

viziune asigurată îmbunătățiți vederea timp de câteva minute

Pentru îmbunatatirea continuă a întregii noastre activităti, ne bazăm pe implicarea tuturor funcţionarilor din cadrul instituţiei noastre, constienţi şi responsabili de satisfacerea nevoilor asiguraţilor, cei ale caror drepturi le aparăm. Mai mult decât atât, ne luam angajamentul că vom fi receptivi la toate propunerile dumneavoastră, atâta timp cât acestea vor contribui la cresterea gradului de satisfacţie faţă de serviciile medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale de care beneficiaţi.

viziune asigurată responsabil de vedere