Tratamentul miopiei pe o cotă


Brevet de invenție 4 Anexa 2. Frecvența simptomelor subiective pe restaurare a nano viziunii studiului în funcție de metoda aplicată loturile Ia și IIIa Anexa 4.

Frecvența simptomelor subiective pe parcursul studiului în funcție de metoda aplicată loturile Ib și IIIb Anexa 5. Frecvența simptomelor subiective pe parcursul studiului în funcție de metoda aplicată loturile Ic și IIIc Anexa 6.

Numărul absolut și procentual al ochilor în funcție de limitele sferoechivalentului și cilindrului planificat și obținut postoperatoriu la a 2-a tratamentul miopiei pe o cotă și în dinamică până la 24 de luni Anexa 8. Algoritm de selectare a diametrului de sucțiune în funcție de diametrul mm și de keratometria medie D a corneei Anexa Cota ochilor incluși în studiu în funcție de tratamentul aplicat, perioada de studiu, AV preoperatorie maximal corijată și postoperatorie necorijată Anexa Dinamica valorii AVMC în funcție de numărul de rânduri pierdute sau adăugate, în comparați cu valoarea preoperatorie Anexa Dinamica astigmatismului la ochii cu miopie de grad mic Anexa Dinamica astigmatismului la ochii cu miopie de grad mediu Anexa Dinamica astigmatismului la ochii cu miopie de grad înalt Anexa Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice, din care 9 de un singur autor, 1 invenţie.

Domeniu de studiu: oftalmologie. Scopul studiului. Evaluarea rezultatelor clinico-funcţionale în chirurgia refractivă prin metoda LASIK cu formarea unui lambou cornean sub µm la pacienţii cu miopie şi astigmatism miopic. Obiectivele cercetării. Aprecierea keratorefractometriei oculare şi topografiei corneene la pacienţii cu miopie şi astigmatism miopic, supuşi chirurgiei refractive prin metoda LASIK cu formarea unui lambou cornean sub µm.

Evaluarea rezultatelor clinico-funcţionale şi a perioadei de recuperare a pacienţilor cu miopie şi astigmatism miopic, supuşi procedeului LASIK cu formarea unui lambou sub µm, comparativ cu acelaşi procedeu fotorefractiv, dar cu formarea unui lambou de peste µm la persoanele cu grosimea corneei peste µm.

Analiza rezultatelor chirurgiei refractive prin metoda LASIK cu formarea unui lambou cornean ultrafin la pacienţii cu grosimea corneei sub µm, inaccesibilă chirurgiei fotorefractive cu un lambou peste µm. Elaborarea unui algoritm optim de investigaţii, tratament şi evidenţă a pacienţilor cu miopie şi astigmatism miopic, inclusiv în cazul corneei cu grosimea sub µm, supuşi chirurgiei refractive prin metoda LASIK cu formarea unui lambou cornean sub µm. Determinarea criteriilor de pronostic al rezultatelor chirurgiei refractive prin metoda LASIK cu formarea unui lambou cornean sub µm la pacienţii cu miopie şi astigmatism miopic.

Metodologia cercetării ştiinţifice. Lucrarea reprezintă un studiu descriptiv şi clinic controlat seriat, care se fundamentează pe un spectru larg de metode şi tehnici de cercetare. Subiecţii de studiu au fost selectaţi în mod aleatoriu, după criterii de produse apicole viziune şi de excludere. Noutatea şi originalitatea studiului.

A fost elaborat un algoritm optim de corecţie a miopiei şi a astigmatismului miopic, luând în consideraţie grosimea corneei, volumul de ablație a ţesutului cornean, diametrul zonei de ablaţie, gradul ametropiei. A fost demonstrată eficienţa corecţiei miopiei şi a astigmatismului miopic prin metoda LASIK cu formarea unui lambou cornean cu o grosime sub µm.

Soluții complete de contactologie

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în demonstrarea eficienței și inofensivității metodei LASIK cu lambou sub µm, în comparație cu formarea lamboului peste µm la ochii cu cornee peste µm, și determinarea eficienței LASIK cu lambou sub µm la ochii cu cornee sub µm, ceea ce permite corecția refractivă a diferitelor grade de miopie și astigmatism miopic pentru obținerea sferoechivalentului prognozat. Semnificaţia teoretică. Rezultatele obținute în cadrul studiului au demonstrat eficiența metodei de corecție a miopiei și a astigmatismului miopic prin utilizarea metodei LASIK cu formarea lamboului cornean ultrafin în obținerea într-un timp redus a rezultatelor funcționale și refractive înalte.

Miopia forte - Tratata prin operatie

S-au obținut date obiective despre dinamica refracției, keratotopografiei și pahimetriei după utilizarea metodei LASIK cu formarea lamboului cornean ultrafin, care au servit drept bază pentru elaborarea algoritmului de supraveghere postoperatorie a pacienților.

Datele obținute în urma studiului au completat lucrările în domeniul oftalmologiei cu referinţă specială la tratamentul chirurgical al miopiei și tratamentul miopiei pe o cotă astigmatismului miopic la pacienții cu cornee subțire. Au fost obținute date statistice veridice, care demonstrează eficacitatea, inofensivitatea, stabilitatea și predictabilitatea tratamentului chirurgical al miopiei și al astigmatismului miopic la pacienții cu cornee subțire.

Valoarea aplicativă. A fost elaborat algoritmul privind selectare a pacienţilor. A fost propusă schema măsurilor curative pre- şi postoperatorii la pacienţii cu miopie şi astigmatism miopic, supuşi chirurgiei fotorefractive prin metoda LASIK cu lambou ultrafin.

S-a demonstrat eficiența și inofensivitatea metodei LASIK cu lambou ultrafin la pacienții cu cornee subțire. Au fost apreciate şi demonstrate avantajele şi eficienţa metodei de corecţie a miopiei şi a astigmatismului miopic prin metoda LASIK cu lambou ultrafin, precum şi efectul benefic asupra calităţii vieţii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Metodele elaborate în cadrul studiului au fost implementate în Centrul Medical Microchirurgia ochiului din Chișinău, Republica Moldova. MD Ph. D thesis. The work consists of typed pages and include: introduction, four chapters literature review, materials and methods, two chapters with results of proprietary researchconclusions and practical recommendations, annotations, bibliography of sources, 16 annexes, 49 figures and 15 tables.

The results are published in 12 scientific works and 9 without co-authors. Keywords: myopia, myopic astigmatism, refraction, spherical equivalent, ultrathin corneal flap, LASIK. Domain of research: ophthalmology. Goal of research: Evaluation of clinical and functional outcomes in LASIK refractive surgery tratamentul miopiei pe o cotă formation of corneal flap less than μm in patients with myopia and myopic astigmatism.

tratamentul miopiei pe o cotă din care vederea poate scădea brusc

Objectives of the study. Evaluation of keratorefraktometry and corneal topography in patients with myopia and myopic astigmatism after LASIK surgery with a corneal flap less than μm. Assessment of clinical and functional results and recovery period in patients with myopia and myopic astigmatism, after the refractive laser correction LASIK with the corneal flap less than μm, compared with the LASIK procedure with the corneal flap more than μm in patients with corneal pachymetry more than μm.

Evaluation of results of surgical refractive laser correction LASIK with the corneal flap less than μm in patients with corneal pachymetry less than μm, inaccessible for the refractive laser correction LASIK with a corneal flap more than μm.

tratamentul miopiei pe o cotă care este indicatorul normal al vederii

Elaboration of an optimal algorithm for examination, treatment and monitoring of patients after refractive surgery with LASIK method in patients with myopia and myopic astigmatism, including the initial corneal thickness less than μm.

Determination of prognostic criteria of the results LASIK procedure with the corneal flap less than μm in patients tratamentul miopiei pe o cotă myopia and myopic astigmatism. Research methodology. Study subjects were randomly selected after using the inclusion and exclusion criteria. Solved scientific problem in the study is to determine the efficacy and safety of LASIK procedure in the correction of myopia and astigmatism with the formation of the corneal flap less than μm in comparison with the LASIK procedure with the formation of the corneal flap over μm in patients with corneal pachymetry more than μm and determining the effectiveness of LASIK with the formation of the corneal flap less than μm in patients with corneal pachymetry less than μm in order to achieve predicted results.

Theoretical significance of the work. The resulting study data demonstrate the effectiveness of the correction of myopia and myopic astigmatism by LASIK with the formation of corneal flap less than μm to achieve in a short time high refractive and functional results. The tratamentul miopiei pe o cotă research data on the dynamics of objective refraction, corneal topography, pachymetry, served as the basis for developing an algorithm of follow-up and management of patients.

The data obtained in this research complement the available literature data on the surgical correction of myopia and myopic astigmatism in patients with thin corneas. Reliable statistical data were obtained demonstrating efficacy, safety, stability and predictability of the LASIK correction of myopia and myopic astigmatism in patients with thin corneas. Applicative value. Was developed an algorithm for patient selection, indications and contraindications for the correction of myopia and myopic astigmatism by LASIK with the formation of corneal flap less than μm.

Proposed a scheme pre- and post-lasik medical actions for patients with myopia and myopic astigmatism with the formation of corneal flap less than μm.

Were shown the effectiveness and predictability of the correction of myopia and myopic astigmatism in patients with thin corneas.

Miopia: in ce situatii laserul ne poate ajuta sa scapam de ochelari?

Were evaluated and demonstrated the benefits and effectiveness of the LASIK method with the formation of corneal flap less than μm and the results of its impact on the quality of life of patients.

Implementation of scientific results. În ultimii ani, tendinţele în oftalmologia mondială reprezintă în mod cert o dezvoltare semnificativă a chirurgiei fotorefractive, ce constituie baza în modelarea ţesutului corneei prin tratarea cu laser excimer de undă lungă µm [].

În prezent, operaţia Laser in Situ Keratomileusis LASIK este foarte răspândită în practica clinică, datorită avantajelor bine cunoscute eficacitate, inofensivitate, lipsa senzaţiilor de durere la pacienţi, reabilitarea vizuală rapidă []. Intervenția cu laser cu excimer este lider în oftalmologia modernă.

tratamentul miopiei pe o cotă produsele strică vederea

Anterior, corecția anomaliilor de refracție era realizată în mod esențial de ochelari sau lentile de contact, care au creat o mulțime de restricții și contraindicații pentru anumite tipuri de activități profesionale. Numărul de pacienți care doresc o corecție de refracţie cu laser este în continuă creștere.

  • Noua tehnologie de restaurare a viziunii
  • Viziunea se poate îmbunătăți cu cataracta
  • Fitness este posibil cu miopia
  • Despre noi - Ocularia

Rata mare de creștere este în legătură cu necesitățile profesionale ale pacientului, cu preferințele estetice și etc. Totodată, apar date în literatura de specialitate referitor la sporirea predictibilităţii rezultatelor refractive odată cu diminuarea grosimii lamboului cornean [15, 32].

La baza acestui fenomen ar putea fi teoria biomecanică, propusă de către C. Roberts Conform acesteia, după efectuarea secţiunii lamelare obişnuite, proprietăţile biomecanice ale corneei se modifică astfel încât fibrelele intersectate se contractă, având loc o tracţionare spre limb, iar zona centrală a corneei devine mai plană sub influenţa fibrelor libere, ca rezultat are loc aşa-numita deviere hipermetropică [].

tratamentul miopiei pe o cotă minus 0 6 viziune

La formarea secţionărilor subţiri de până la µm, nivelul de modificare a curburii corneei nu este esenţial şi poate fi ignorat []. Utilizarea tehnologiilor refractive moderne, şi anume Laser Eximer, dă posibilitate de corecție a anomaliilor de refracţie în majoritatea cazurilor. Însă există şi contraindicaţii la aplicarea acestei tehnologii, cum ar fi corneea subţire grosimea insuficientă pentru ablația cu laser excimer.

Fitness este posibil cu miopia

Pentru astfel de cazuri este elaborată metoda de ablaţie asferică, care permite ablaţia economă a corneei. Această metodă se asociază perfect cu cea de formare a tratamentul miopiei pe o cotă cornean ultrafin, micşorând riscul de dezvoltare a keratectaziei postoperatorii. Tehnologia propusă măreşte numărul de indicaţii pentru intervenţiile chirurgicale în cazul miopiilor de grad înalt, asociate cu o cornee subţire, şi amplifică posibilitatea obţinerii unui rezultat funcţional maximal posibil şi a unei calitați maximale a acuităţii vizuale.

În literatura de specialitate apar tot mai multe studii miopie de prevedere menţionează că LASIK-ul cu lambou subțire este inofensiv pentru corneea subțire, intervențiile fiind recomandate doar în cazul în care topografia corneei este normală [63, ].

De asemenea, există puţine referinţe tratamentul miopiei pe o cotă supravegherea acestor pacienţi în perioada postoperatorie. Toate acestea argumentează necesitatea unui studiu complex al vitamine care măresc vederea date.

Scopul cercetării: evaluarea rezultatelor clinico-funcţionale în chirurgia refractivă prin metoda LASIK cu formarea unui lambou cornean sub µm la pacienţii cu miopie şi astigmatism miopic. Pentru realizarea scopului propus au fost trasate următoarele obiective: 1. Aprecierea keratorefractometriei oculare şi topografiei corneene la pacienţii cu miopie şi astigmatism miopic supuşi chirurgiei refractive prin metoda LASIK cu formarea unui lambou cornean sub µm.

Elaborarea unui algoritm de investigaţii, tratament şi evidenţă a pacienţilor cu miopie şi astigmatism miopic inclusiv în cazul corneei cu o grosime sub µmsupuşi chirurgiei refractive prin metoda LASIK cu formarea unui lambou cornean sub µm.

Determinarea criteriilor de prognostic al rezultatelor chirurgiei refractive prin metoda LASIK cu formarea unui lambou cornean sub µm la pacienţii cu miopie şi astigmatism miopic. Cercetarea efectuată a inclus studiul clinic controlat seriat, care se fundamentează pe un spectru larg de metode şi tehnici de cercetare.

În cadrul studiului au fost aplicate următoarele metode de cercetare: anamneza, examinarea clinică determinarea acuității vizuale, măsurarea diametrului cornean, pahimetria, keratotopografia computerizată, microscopia speculară, keratorefractometria, perimetria, ultrasonografia, pneumotonometria, biomicroscopia şi oftalmoscopia, tomografia prin coerență optică OCT a corneei, investigaţiile paraclinice, diverse procedee statistice, sinteza rezultatelor.

A fost demonstrată eficienţa corecţiei miopiei şi astigmatismului miopic prin metoda LASIK cu formarea unui lambou cornean cu o grosime sub microni. A fost elaborat un algoritm optim de corecţie a miopiei şi astigmatismului miopic, luînd în consideraţie grosimea corneei, volumul de ablație a ţesutului cornean, diametrul zonei de ablaţie, gradul miopiei.

S-au determinat indicii de eficacitate, inofensivitate și predictibilitate ai corecţiei miopiei şi astigmatismului miopic prin metoda LASIK cu formarea unui lambou cornean tratamentul miopiei pe o cotă o grosime sub microni. Problema științifică soluționată în teză constă în demonstrarea eficienței și inofensivității metodei LASIK cu lambou sub µm, în comparație cu formarea lamboului peste µm la ochii cu cornee peste µm, precum și determinarea eficienței LASIK cu lambou sub µm la ochii cu cornee sub µm, ceea ce permite corecția refractivă a diferitelor grade de miopie și astigmatism miopic pentru obținerea sferoechivalentului prognozat.

Semnificaţia teoretică: 1.

Ginkgo bilobilobin cu vitamine pentru vedere Puteți alege lentile cu dioptrii diferite. Este posibil ca nivelul de corectare a lentilei să nu fie perfect adaptat defectului dumneavoastră de vedere. Nu este periculos, dacă nu practicați mai mult de 2 ore și dacă dioptria lentilelor este cât mai apropiată de nivelul dumneavoastră.

Rezultatele obținute în cadrul studiului au demonstrat eficiența metodei de corecție a miopiei și a astigmatismului miopic prin utilizarea metodei LASIK cu formarea lamboului cornean ultrafin şi obținerea într-un timp redus a rezultatelor funcționale și refractive înalte.

S-au obținut date obiective despre dinamica refracției, keratotopografiei, pahimetriei clinice și parametrilor postoperatorii după utilizarea metodei LASIK cu formarea lamboului cornean ultrafin, care au servit drept bază pentru elaborarea algoritmului de supraveghere postoperatorie a pacienților. Datele obținute în urma studiului au completat lucrările în domeniul oftalmologiei cu referinţă specială la tratamentul chirurgical al miopiei și al astigmatismului miopic la pacienții cu cornee subțire.

Au fost obținute date statistice veridice care demonstrează eficacitatea, inofensivitatea, stabilitatea și predictabilitatea tratamentului chirurgical al miopiei și al astigmatismului miopic la pacienții cu cornee subțire. Valoarea aplicativă: 1. Au fost elaborate algoritmul de selectare a pacienţilor, indicaţiile şi contraindicaţiile pentru corecţia miopiei şi astigmatismului miopic prin metoda LASIK cu lambou ultrafin. Au fost apreciate şi demonstrate avantajele şi eficienţa metodei de corecţie a miopiei şi a astigmatismului miopic prin metoda LASIK cu lambou ultrafin şi efectul benefic asupra calităţii vieţii.

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere: 1. Metodologia corecției prin aplicarea metodei LASIK tratamentul miopiei pe o cotă formarea lamboului ultrafin la pacienții cu miopie și astigmatism miopic, asociate cu cornee subțire sub μm. Particularităţile evoluției sferoechivalentului în funcție de metoda tratamentul miopiei pe o cotă aplicată, gradul miopiei, grosimea inițială și keratometria corneei. Algoritmul de selectare a pacienţilor, indicaţiile şi contraindicaţiile pentru corecţia miopiei şi astigmatismului miopic prin carte pentru antrenarea vederii LASIK cu lambou ultrafin în funcție de gradul miopiei și grosimea corneei inițiale.

Cererea depusăBOPI nr.

tratamentul miopiei pe o cotă viziune îmbunătățită atunci când purtați ochelari

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Filatov Odesa, Ukraina, Mai, Sumarul compartimentelor tezei În Introducere sunt expuse actualitatea şi importanţa problemei abordate. Sunt formulate scopul și obiectivele cercetării.

Este expusă inovația științifică a rezultatelor obținute, care confirmă semnificația studiului și valoarea aplicativă a tezei. Capitolul Miopia și astigmatismul miopic. Metode de corecție conţine o trecere în revistă a surse bibliografice referitoare la hipermetropia vârstnicilor contemporană a miopiei și a astigmatismului miopic, la istoricul metodelor de diagnostic și tratamentului ametropiilor, în special a miopiei și a astigmatismului miopic.

În capitolul Material şi metode de cercetare sunt descrise metodele şi materialele de cercetare utilizate în scopul realizării studiului, criteriile de includere și de excludere din studiu, designul studiului, caracteristica pacienților.

Studiul respectiv a fost unul descriptiv integral şi selectiv şi clinic controlat seriat, având ca grup-ţintă de pacienţi cu miopie și astigmatism miopic. Examenul oftalmologic complex a inclus metode tradiţionale şi moderne, inclusiv vizometria, tratamentul miopiei pe o cotă diametrului cornean, pahimetria, keratotopografia computerizată, microscopia speculară, keratorefractometria, perimetria, ultrasonografia, pneumotonometria, biomicroscopia şi oftalmoscopia, tomografia prin coerență optică OCT a corneei, analizarea răspunsului ocular ORA.

A fost descrisă tehnica intervenției chirurgicale. Calitatea vieţii pacienţilor incluşi în studiu a fost verificată ţinând cont de următoarele: Claritatea vederii întrebările 23; 37; 39; Vederea de aproape dificultăți la efort vizual la ce oră pierd din vedere aproape întrebările 2; 7; 8; 13; Vederea la distanță dificultăți la efort vizual la distanța, inclusiv la conducerea automobilului întrebările 4; 5; 9; 10; 15; Fluctuațiile diurne ale acuității vizuale dereglarea calității vederii pe parcursul zilei întrebările 3; 6; Activitatea limitată limitarea activitatii sportive etc.

Halourile întrebările 17; Confortul psihologic întrebările 21; Aspectul estetic folosind corecția dată întrebările 27; 29; 30; 31; Satisfacția de corecția obținută întrebările 1; 26; Au fost evaluați indicii de eficacitate, inofensivitate și predictibilitate a intervenției chirurgicale. În compartimentul Analiza comparativă a rezultatelor obținute se compară datele obținute în cadrul studiului la aplicarea tratamentului chirurgical prin metoda LASIK în funcție de grosimea lamboului, pahimetriei inițiale a corneei și gradului de miopie.

Teza se finalizează cu Concluzii generale şi recomandări practice. Publicaţii la tema tezei: au fost publicate 12 lucrări ştiinţifice 9 de un singur autordin care 2 în Registrul Naţional al revistelor de profil, 3 la forurile ştiinţifice internaționale, 4 la tratamentul miopiei pe o cotă ştiinţifice naţionale cu participare internațională, 3 la saloanele de invenții.