Perspectiva întreținerii sistemului. Numărul întreprinderilor de întreţinere a drumurilor va fi redus de 3 ori


miopia este asta

Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

vederea la un ochi se deteriorează brusc

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 31 august un Curriculum Vitae actualizat perspectiva întreținerii sistemului Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea pe adresa de email: dora.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.

vedere și ipad