O persoană care și-a redat propria vedere, Povestea mea


o persoană care și-a redat propria vedere

Respectarea drepturilor minorului în programele audiovizuale ART. Minorul nu poate fi asistat de către părintele presupus autor al abuzului. M2 ART. B ART. B 2 Radiodifuzorii au obligaţia să solicite ca publicarea programelor de radio şi de televiziune să fie însoţită de semnele de avertizare prevăzute la art.

o persoană care și-a redat propria vedere

M1 2 În cazul acestor drame, radiodifuzorii nu pot difuza imagini de la locul tragediei sau imagini care arată suferinţele prin care trec membrii familiei ori ale altor persoane apropiate victimei sau familiei acesteia. M2 Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : a violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat ; b scene de sex, limbaj sau comportament obscen ; c persoane în ipostaze degradante ; d lupte nereglementate de federaţii sportive naţionale sau internaţionale.

o persoană care și-a redat propria vedere

B 2 Dimensiunea semnului de avertizare va fi de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie. M2 2 Înainte de difuzarea unor imagini şocante, a unor scene de violenţă sau cu impact emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut telespectatorii, aceştia vor fi avertizaţi verbal « Atenţie!

o persoană care și-a redat propria vedere

Imagini care pot afecta emoţional telespectatorii. B 3 Imaginile care prezintă execuţii, oameni ucişi sau voluntari ai morţii, indiferent de motivaţia acestora, se difuzează numai în cazuri temeinic justificate. Fac excepţie cazurile umanitare, pentru difuzarea cărora este necesar acordul persoanei în cauză sau al familiei.

o persoană care și-a redat propria vedere

II « Clasificarea programelor în vederea protecţiei minorilor » din titlul II « Protecţia minorilor ».