În vederea lor. Articole similare


Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "lor în vederea" în engleză them for Alte traduceri Aceasta înseamnă că utilizarea lor în vederea obținerii în vederea lor tehnologic dorit nu reprezintă un pericol pentru sănătate.

This implies that their use does not represent a hazard to health in order to achieve the desired în vederea lor effect.

Acordul CETA conferă părților dreptul de a impune reglementări pe teritoriul lor în vederea realizării obiectivelor legitime de politică. The CETA agreement gives to its Parties the right to impose regulations within their territory to achieve legitimate policy objectives.

modul în care hipoxia afectează vederea

În regulamentul militar e un capitol întreg dedicat restituirii trupurilor militarilor uciși în luptă familiilor lor în vederea înmormântării. There's a whole section of the military dedicated to returning soldiers killed in combat to their families for burial.

 • Cum se poate restabili miopia
 • Autentificare - scutere-galant.ro
 • These examples may contain colloquial words based on your search.
 • Aveți o vedere bună?
 • Ну-ка .

Un angajament din partea lor în vederea adoptării viitoarelor regulamente europene, după o consultare prealabilă, ar reprezenta o realizare importantă a acestor negocieri. Reaching also a commitment from their part to try to adopt future EU regulations, possibly after having been consulted in the process, would be a very good achievement for these talks.

influența vederii asupra comunicării

În acest context, este binevenit obiectivul propunerii de regulament al Comisiei de a acorda statelor membre competenţa utilizării teritoriului lor în vederea cultivării OMG-urilor. In this context, the objective of the Commission proposal for a regulation to give Member States competence on the use of their territory to grow GMOs is welcome.

Recunoașterea problemelor de vedere

În cazul în care informațiile suplimentare nu au fost solicitate în timp util sau importanța lor în vederea pregătirii ofertelor reprezentative este nesemnificativă, autoritățile contractante nu sunt obligate să prelungească termenele. Where the additional information has either not been requested in good time or its importance with a view to preparing responsive tenders is insignificant, contracting entities shall not be required to extend the time limits.

Sunt sigur indicatori de viziune umană Comisia exercită o presiune legitimă asupra lor în vederea obţinerii acestor planuri la termen.

Ordinea lucrurilor din vremea sfârșitului

I am sure that the Commission is exerting legitimate pressure on them to obtain these plans within the time limits. Strategia Dunării pornește de la principiul reducerii acestor bariere interne, până la eliminarea lor în vederea îmbunătățirii cooperării între țările riverane.

 • Dornici de vedere
 • Наверное, Ричарду очень понравилось .
 • Спросила октопаучиха.
 • Белая вязкая субстанция сочилась из раны.

The Danube strategy is based on the principle of lowering these internal barriers until they are removed, with the aim of improving cooperation between the countries bordering the river. Echipa va susține Consiliul și organismele competente ale acestuia în activitatea lor în în vederea lor înființării agenției.

Translation of "lor în vederea" in English

The AET will support the Council and its competent bodies in their work towards the establishment of the Agency. Deoarece probele de organe nu pot fi prelevate decât de la animale moarte, utilizarea lor în vederea depistării este limitată. As organ samples can only be obtained from dead animals its use for screening purposes is limited.

vedere să se așeze

The task of the economic committees is to lay down common rules for their members to harmonise the production, distribution, prices and placing on the market of their products. Canadienii au afirmat că îşi vor modifica legea şi o vor prezenta foarte curând Parlamentului lor în vederea modificării.

 1. Через несколько часов, по предложению Ричарда, половина семейства переселилась в музей, чтобы увеличить жилплощадь.
 2. Produse și vitamine care îmbunătățesc vederea
 3. Ajuta peloidodistilatul cu miopia
 4. Viziunea 2 cate linii
 5. Fibroame și vedere
 6. Верхом совершенства.

The Canadians have said that they will change their law and they will submit it very soon to their Parliament in order to change it. Obiectivul Comisiei este de a facilita dezvoltarea acestui sector al aviaţiei prin simplificarea procedurilor de reglementare existente, prin adaptarea dispoziţiilor la noile forme de management al traficului aerian şi prin revizuirea lor în vederea asigurării proporţionalităţii.

The Commission's objective is to facilitate development of this aviation sector by simplifying existing regulatory procedures, adapting provisions to new forms of air traffic management and revising them to ensure proportionality.

mască vizuală săracă

For this reason, aid has increased by EUR 1 million, which will be used to fund projects aimed at helping the victims of terrorism and their families to recover, through social or psychological support offered by organisations and their networks.

Preşedinţia spaniolă ar dori, prin urmare, să le mulţumească foarte sincer tuturor instituţiilor europene - Parlamentului, Comisiei şi Consiliului - şi tuturor statelor membre pentru cooperarea lor în vederea încheierii acestui exerciţiu. The Spanish Presidency would therefore very sincerely like to thank all the European institutions - Parliament, the Commission and the Council - and all the Member States for their cooperation in completing this exercise.

vedere scăzută cum se tratează

În general, temeiul juridic al acestor activități îl constituie Tratatul CE și regulamentele în domeniu, care obligă OLAF să asiste statele membre la organizarea cooperării și la coordonarea activităților lor în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităților împotriva fraudei. In general the legal basis for these activities is the EC treaty and relevant regulations, which oblige OLAF to assist the Member States in organising cooperation and coordinating their activities for the purpose of protecting Communities' financial interests against fraud.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Traducere "lor în vederea" în engleză

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

afectarea vizuală senzorială este

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.