Mozaic pentru viziune, Viziune Oracol - alege un puzzle de rezolvat


Pentru a expune situația socio-economică din cele două comune studiate în Dealurile Clujului, în prima parte a raportului arătăm care sunt rezultatele cercetării pe care am efectuat-o în zonă.

iluzie și viziune

Pentru o mai bună susținere a rezultatelor am inclus în cercetare un studiu socio-economic, bazat pe metode calitative, având ca scop înțelegerea modului de folosință al terenurilor în perspectivă istorică, din pană în prezent. Ne-am axat pe pășunile locale și inalta lor valoare naturala HNV precum și o expunere mozaic pentru viziune modului în care fermierii se organizează pentru folosirea pășunilor comunale, încercând sa avem o viziune cât mai complexă asupra situației. În a doua parte a raportului, facem o evaluare a diferitelor aspecte legate de instrumentele propuse în Politica Agrară Comună, precum și a modului de implementare și administrare.

hipermetropia crește

Acest lucru, credem noi, constituie o preocupare de nivel național. În baza observațiilor și a rezultatelor cercetării, credem că suntem în masură de a face câteva recomandari pentru a îmbunătăți aceste instrumente, în scopul de a eficientiza și sprijini o mai bună protejare a zonelor de de înaltă valoare naturală și o susținere a agriculturii tradiționale.

hipermetropie 6