Minus 0 7 viziune


România este singura ţară din Est care nu va creşte anul acesta Acuitate vizuală pentru distanță estimărilor celor două foruri, cele mai bune rezultate în vor fi înregistrate de "vedeta" anului trecut, Polonia, care afost singurul stat european care a reuşit să evite recesiunea în În cazulRomâniei, FMI a revizuit succesiv previziunile privind creştereaeconomică.

minus 0 7 viziune

După creşterea uşoarădin în viziunea FMI şi o stagnare economică potrivit prognozeide primăvară a Comisiei Europene, economia ungară va creşte cu douăpână la 2,5 procente minus 0 7 viziune Noul executiv de la Budapesta a ruptrelaţiile cu FMI din cauză că nu vrea un nou set de măsuri deausteritate care să prelungească agonia economiei, ci vrea să orelanseze prin propriile metode.

Ca să aducă bani la buget,premierul Viktor Orban a venit cu o taxă suplimentară în sistemulbancar.

minus 0 7 viziune

Mai slabi ca americanii Potrivit FMI, economia europeană va avea anul acesta şi celviitor un ritm de creştere mult mai anemic comparativ cu cel dinStatele Unite, Canada sau Japonia.

Italia, o altă ţară ce face parte din grupul PIiGS carereuneşte cele cinci state considerate "cu probleme" din Europa -Portugalia, Italia, Irlanda, Grecia, Spaniava avea un PIB cuaproape un procent mai mare anul acesta, iar în anul economiaPeninsulei va mai adăuga 1,1 până la 1,4 procente.

Estimările pentru Europa în general şi pentru zona euro înparticular se bazează pe modul în care mecanismul european destabilizare în valoare de de miliarde de euro va reuşi sădemonstreze că este funcţional şi să rezolve incertitudinile cuprivire la deţinerile de obligaţiuni emise de statele europene decătre bănci, anunţa Fondul Monetar Internaţional la începutul luniiiulie.

minus 0 7 viziune