Inovație din perspective diferite


Definițiile inovației[ modificare modificare sursă ] Inovația a fost definită în multe moduri diferite de către diferiți specialiști, fără să existe o definiție general acceptată. În DEX online [1] [2] se menționează că inovația este: "1 o noutate, schimbare, prefacere, sau 2 rezolvarea unei probleme de tehnică sau de organizare a muncii cu scopul îmbunătățirii productivității muncii, perfecționării tehnice sau raționalizării soluțiilor aplicate".

Dicționarul Merriam-Webster Online [2] [3] prezintă o definiție cu sens larg a inovației: "1 introducerea a ceva nou, sau 2 o idee nouă, inovație din perspective diferite metodă nouă sau un dispozitiv nou". Inovarea este un proces acțiunea de a inovaiar inovația este rezultatul unui proces de inovare. Există și opinia că "inovarea" este atât un proces cât și rezultatul acestui proces deci ar fi atât formă activă cât și rezultativăadică există o polisemie a termenului. In inovație din perspective diferite larg,inovația poate fi și socială în sisteme socialeartistică,în domeniul administrativ,în afaceri,în îngrijirea medicală etc.

În sociologie, inovația este definită ca un proces de influență care conduce la o schimbare socială și al cărei efect este respingerea normelor sociale existente și adoptarea unor norme noi. Manualul OSLO Oslo Manual versiunea 3 din [5] [4] a propus clasificarea inovațiilor în patru categorii: 1 inovația de produs; 2 inovația de proces; 3 inovația de marketing; 4 inovația organizațională.

inovație din perspective diferite

Manualul OSLOrecomandă următoarea definiție conceptuală a inovației tehnice : "O inovație este implementarea unui produs nou sau îmbunătățit semnificativ un bun sau serviciusau a unui proces, a unei metode noi de marketing, sau a unei metode de organizare noi în practica afacerilor, în organizarea locurilor de muncă sau în relațiile externe". Cerința minimă pentru o inovație este aceea că produsul, procesul, metoda de marketing sau metoda de organizare trebuie să fie noi sau semnificativ îmbunătățite pentru firmă.

O inovație de produs este "introducerea unui bun sau serviciu care sunt noi sau îmbunătățite semnificativ în ceea ce privește caracteristicile lor sau utilizările intenționate". Acestea includ îmbunătățiri semnificative ale specificațiilor tehnice,componentelor și materialelor, ale software-ului încorporat, ale atitudinii prietenoase față de utilizatori sau ale altor caracteristici funcționale.

inovație din perspective diferite

Inovațiile de produs pot utiliza noi cunoștințe sau tehnologii, sau se pot baza pe noi utilizări sau combinații ale cunoștințelor și tehnologiilor existente. Termenul produs se folosește pentru a acoperi atât bunuri cât și servicii. Inovația de proces este implementarea unei metode noi sau îmbunătățite semnificativ de producție de exemplu noi procedee de fabricație sau fluxuri tehnologice sau unei metode noi de livrare.

Rezultatul inovării de proces trebuie să fie semnificativ în ceea ce privește: nivelul producției, calitatea produselor sau reducerea costurilor de producție și distribuție. Inovația de marketing este implementarea unei noi metode de marketing care implică schimbări semnificative ale designului produsului sau ale ambalajului, noi metode de vânzare, de plasare a produsului, de promovare a produsului sau în privința politicii de prețuri.

inovație din perspective diferite

Inovațiile de marketing au scopul de a satisface mai bine necesitățile clienților, urmăresc deschiderea de noi piețe sau o poziționare nouă a produselor firmei pe piață, cu obiectivul de a crește vânzările firmei.

Inovația organizațională este implementarea unei noi metode de organizare în practicile de afaceri ale firmei, în organizarea locurilor de muncă sau în relațiile externe ale firmei. O astfel de inovație urmărește creșterea performanțelor firmei prin reducerea costurilor administrative sau inovație din perspective diferite tranzacțiilor, îmbunătățirea satisfacției la locurile de muncă și astfel a productivității forței de muncă sau reducerea costurilor de aprovizionare.

Acest tip de inovare pare acum să ofere soluții pentru o dezvoltare organizațională mai durabilă și mai greu de imitat de către competitori.

Dintre inovațiile în noi metode de organizare în practica afacerilor se pot menționa: codificarea cunoștințelor, scheme de training și educație, managementul lanțului de aprovizionare, producția suplă engleză lean productionsisteme de management al calității. În plus, poate chiar caracterul oarecum nedefinit al noțiunii de inovare organizațională managerială îi conferă o atractivitate sporită în ochii celor ce nu inovație din perspective diferite mulțumesc cu soluțiile facile.

Exemple de inovații organizaționale includ introducerea sistemelor de management al lanțului de aprovizionare, a sistemului de management al calității etc.

Care sunt diferențele și asemănările dintre creativitate și inovație?

În sens general, termenul "inovație organizațională" se referă la crearea sau adoptarea unor idei sau comportamente noi pentru organizație, prin schimbări și adaptări interne ale organizației care inovează Lam,Alice [7] [5]. Pot fi inovație din perspective diferite schimbări în strategie, structură, competențe în procese, sisteme de stimulare sau cultura în inovare a organizației,reorganizarea întregii organizații.

Între inițiatorii inovației organizaționale viziunea una este rea se numără în principal managerii organizațiilor, consultanții în management și reprezentanții mediului academic.

inovație din perspective diferite

Pinchot și R. Pellman [9] : "inovația este atât crearea cât și aducerea în utilizare profitabilă a unor noi tehnologii, noi produse, noi servicii, noi idei de marketing, noi sisteme și noi căi de operare". Una dintre clasificările timpurii ale tipurilor de inovații a fost elaborată de economistul austriac Joseph Alois Schumpeter care deosebește cinci tipuri [10] :a crearea unor produse noi sau îmbunătățirea calității unui produs; b noi metode de producție care se bazează pe descoperiri științifice noi; c noi surse de aprovizionare cu materii prime sau semifabricate; d crearea unor noi piețe; e apariția unei noi forme de organizare industrială care să conducă la crearea unei poziții de monopol.

Compania de consiliere generală în management din SUA Boston Consulting Group BCG apreciază că "inovația este procesul de realizare a unor îmbunătățiri prin introducerea a ceva nou. Acesta poate fi un nou produs inventat,o nouă lege emisă de guvern sau pur și simplu o nouă idee care încurajează gândirea nouă". O ediție recentă a Business Dictionary Dictionar de afaceri [6] [12] definește inovația ca "procesul prin care o idee sau o invenție este transformată într-un bun sau un serviciu, pentru care oamenii vor plăti.

Utilizatori finali (cetățeni)

Pentru a fi denumită inovație, o idee trebuie să fie reproductibilă la costuri economice și trebuie să satisfacă o necesitate specifică. Inovația implică aplicarea deliberată a informațiilor, imaginației și inițiativei pentru obținerea unei valori diferite sau mai mari din resurse și cuprinde toate procesele prin care ideile noi sunt generate si convertite în produse utile". Abernathy și Clark [13] au evaluat inovația din perspectiva avantajelor pe care le aduce unei organizații în raport cu concurenții săi, rezultând patru tipuri de inovații: a inovații"arhitecturale" de fond care recombină anumite componente ale unui produs sau proces astfel încât să rezulte o nouă "arhitectură".

Un exemplu de inovație arhitecturală poate fi înlocuirea oțelului cu materiale plastice, în unele aplicații; b inovații viziunea conductorilor trenului de pasageri "nișă comercială" care permit crearea de noi piețe prin utilizarea tehnologiei existente; c inovații "regulate" curente care sunt schimbări incrementale, continue ce au efecte cumulative semnificative asupra costului și performanțelor produselor.

Perspective R&D - UTI Grup

Inovații curente de perfecționare continuă au loc în industria automobilelor, a calculatoarelor etc. Apariția compact-discurilor audio CD este, în raport cu banda magnetică, o inovație revoluționară. Aceste patru categorii de inovații nu sunt strict distincte, ci au granițe fuzzy vagi.

Cei "4P" ai inovației permit examinarea spațiului de oportunități pentru inovare. Inovația de poziționare este o schimbare a contextului în care sunt livrate produsele și nu afectează semnificativ compoziția sau funcționalitatea produsului.

Meniu de navigare

De exemplu, introducerea unui produs bine definit pe o nouă piață reprezintă o inovație de poziționare. Trăsătura principală a strategiei de poziționare inovativă a produselor este managementul identităților, prin publicitate, marketing, media și ambalaje. Inovația de poziționare poate schimba caracteristicile unei piețe existente sau poate crea o piață complet nouă, care nu exista anterior. Inovația de paradigmă. Termenul de paradigmă și-a găsit locul în vocabularul managementului organizațiilor în expresii ca "schimbare de paradigmă" sau "ruptură de paradigmă".

Expresiile sunt înțelese, în general, pentru a implica faptul că un sistem tradițional de convingeri -vechea paradigmă- a fost înlocuit cu un nou mod de înțelegere, o nouă paradigmă. Inovația de paradigmă este o schimbare a modelelor mentale de acțiune pentru rezolvarea problemelor asociate cu inovarea unui inovație din perspective diferite sau serviciu particular. Exemple de inovații de paradigmă care redefinesc în mod radical natura organizației și politicile de management pot fi: schimbarea practicii de management, înlăturarea stilului autoritar, introducerea stilului participativ, abordări bazate pe echipe.

Un exemplu de inovație de paradigmă este dezvoltarea soluțiilor prin Internet pentru multe domenii, cum sunt activitățile bancare, asigurări, voiaj etc. Există, totuși, o anumită neclaritate în definirea inovației inovație din perspective diferite paradigmă, termenul fiind întrucâtva litigios.

  • Creativitate și inovație în afaceri.
  • Forțele speciale gru cu vedere slabă
  • Что ты теперь думаешь о нас?" - Николь мрачно покачала головой, испытывая стыд за людей.
  • Inovație - Wikipedia
  • 100% viziune este

Inovații incrementale și inovații radicale[ modificare modificare sursă ] Termenii inovații incrementale și inovații radicale sunt diferențiați frecvent în funcție de gradul de schimbare necesar pentru implementarea inovației, de nivelul de intensitate tehnologică. Inovațiile radicale de ruptură, breakthrough innovation l.

inovație din perspective diferite

Inovațiile radicale asigură o valoare pentru clienți substanțial mai mare, aceasta din urmă fiind o dimensiune a noutății. Exemple de inovații radicale sunt: laserul, fibrele optice, industria computerelor, radarul etc.

Inovațiile radicale de produs descriu un produs a cărui utilizare intenționată, caracteristici de performanță, atribute, proprietăți ale construcției sau utilizare a materialelor și componentelor se deosebesc semnificativ în comparație cu produsele executate anterior. Astfel de inovații pot implica tehnologii radical noi sau se pot baza pe combinarea tehnologiilor existente în noi utilizări.

Care sunt diferențele și asemănările dintre creativitate și inovație? De asemenea, este preocupat de munca necesară pentru a face o idee viabilă. În mediul de azi capacitatea unei organizații de a fi creativ, inovator și inventiv va avea impact asupra capacității acestora de a avea succes. Sper ca acest lucru să stârnească unele gânduri utile. Răspunsul 2: Creativitatea este o caracteristică și o calitate umană puternică, bazată pe funcția noastră mentală primordială și exprimată în fiecare dragoste umană la multe niveluri diferite.

Inovațiile radicale se caracterizează prin următoarele: a performanța produsului se îmbunătățește de Actualmente, cercetătorii sunt departe de inovație din perspective diferite consens referitor la definiția formală a inovațiilor radicale. Inovațiile incrementale au fost definite de Banbury și Mitchell [18] ca" rafinări și extinderi ale proiectelor stabilite care conduc la beneficii substanțiale de preț sau funcționale la utilizatori".

Un produs simplu poate fi îmbunătățit prin utilizarea unor componente sau materiale cu performanțe mai înalte, în timp ce un produs complex, format din mai multe subsisteme tehnice integrate, poate fi îmbunătățit prin schimbări parțiale aduse unuia dintre subsistemele sale. Inovațiile incrementale pot consta și din extinderea liniilor de producție existente, crearea de familii de produse sau extinderea funcțiunilor produselor existente prin adăugarea de funcțiuni complementare.

La aceste sesiuni interactive vor participa profesori, studenți, reprezentanți din conducerea și consiliul administrativ al facultăților, reprezentanți ai partenerilor din mediul de afaceri. Aceștia, lucrând în echipe mixte, vor identifica și dezbate soluții fezabile de dezvoltare a abordărilor antreprenoriale și intraprenoriale și vor stabili măsuri concrete de implementare și valorificare a resurselor proprii. Promovarea abordărilor antreprenoriale în comunitate poate începe să genereze rezultate pozitive dacă este corelată cu educarea tinerilor și dezvoltarea competențelor conexe cu antreprenoriatul și inovația.

Inovațiile incrementale au caracter continuu spre deosebire de cele radicale care sunt discontinue și o frecvență relativ mare, în vederea satisfacerii necesităților percepute pe piață, însă asigură firmelor câștiguri mai mici în comparație cu inovațiile radicale. Categoria inovațiilor incrementale include și inovații "imitate", similare cu cele ale concurenților, care sunt noi pentru firmă, însă nu sunt noi pentru piață.

Creativitate și inovație în afaceri. Vrei să știi de ce compania ta are nevoie de ele?

Inovațiile imitate au de obicei o inovativitate tehnologică scăzută și o inovativitate de piață mai redusă.

Invenția constă în crearea unei noi configurații, compoziții sau materii, dispozitiv sau proces.

20+ Psychology Tricks to Read Anyone Like a Book

Inovația vizează o aplicare comercializabilă în practică a unei invenții, o integrare a invenției în practica economico-socială.