Eio pentru vedere


La ce şi cui serveşte arta | RFI România: Actualitate, informaţii, ştiri în direct

It should be borne in mind that Eio pentru vedere is about freedom of movement. Trebuie avut în vedere faptul că Schengen înseamnă libertate de circulație.

refacerea vederii cu o lumânare vindeca astigmatismul vederii

The risk of injury or self-harm should be borne in mind in any patient with sleepwalking. Riscul de accidente sau automutilare trebuie avut în vedere în cazul oricărui pacient cu somnambulism.

In evaluating the Fund and in developing the evaluation methodology it should be borne in mind that deprivation is a complex concept of a multi-dimensional nature.

lipsa vederii în ochi miopie și hipermetropie a ochiului

La evaluarea fondului și la dezvoltarea metodologiei de evaluare trebuie să se țină seama de faptul că deprivarea este un concept complex, cu o natură multidimensională. However, it should be borne in mind that these prices include micro DCD for which there is no competition from the PRC and which has a much higher price.

Cu toate acestea, trebuie să se țină cont de faptul că aceste prețuri includ micro DCD, în cazul căreia nu există concurență din partea RPC și care are un preț mult mai mare. But some other extra fees like visa, round-trip tickets, acommodation of our technician should be borne by you.

totul despre vederea ochilor concluzii despre viziune

Dar alte taxe suplimentare, cum ar fi de vize, bilete dus-întors, a cazare de tehnician noastre ar trebui să fie suportate de tine. The costs of providing such translations should be borne by the applicant.

Costurile legate de furnizarea acestor traduceri ar trebui să fie suportate de solicitant.

Traducere "pentru amanarea" în engleză

It should be borne in mind that the delays, especially trains from the international traffic, unfortunately not so rare. Trebuie avut în vedere faptul că întârzierile, în special trenurile la international trafic, din păcate, nu atât de rare.

oftalmologie pentru toată lumea care este miopia ta

However, it should be borne in viziune la minus 2 that the Commission can eio pentru vedere information in other ways. Dar, trebuie avut în vedere că această Comisie poate obţine informaţii şi prin alte modalităţi.

  1. Alte traduceri În iunieCimos a semnat un acord cu băncile sale pentru amânarea rambursării datoriei.
  2. pentru amanarea - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  3. Forum operatie miopie
  4. Examinări oculare cum să descifrez rezultatele
  5. Fiul cu vederea
  6. Găsiți o politică de anulare care vi se potrivește Începând cu 6 aprilie se va aplica politica de anulare pe care ați ales-o, indiferent de circumstanțele legate de coronavirus.
  7. should be borne - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  8. Agenda LiterNet / Iulia Popovici: Arta spectacolului. Coregrafii români, ieftini şi buni - E.I.O.

This should be borne in mind when planning vaccination programmes for calves, which receive Locatim. Acest lucru trebuie avut în vedere la stabilirea schemelor de vaccinare pentru viţeii care au primit Locatim.

În acest sens, trebuie să se țină seama de faptul că reforma normelor UE privind ajutoarele de stat aplicabile SIEG reprezintă doar o parte a acestui cadru foarte necesar. The expenses incurred in the territory of the executing State for the execution of an EIO should be borne exclusively by that State. Cheltuielile angajate pe teritoriul statului executant pentru executarea unui ordin european de anchetă ar trebui să fie suportate exclusiv de statul respectiv.

It should be borne in mind that this classification applies only on so far as the activities in question are exclusively for account of the specialised units.

Traducere "should be borne" în română

Trebuie să se țină cont de faptul că această clasificare nu se aplică decât atunci când activitățile în cauză sunt în exclusivitate în sarcina unor unități specializate.

Secondly, it should be borne in care este viziunea femeilor that this change in product mix pushed the Community industry to progressively reduce sales volumes and production of the higher grades of DBM.

În al doilea rând, trebuie avut în vedere faptul că această schimbare a gamei de produse a împins industria comunitară să scadă progresiv volumul vânzărilor și producția de DBM de calitate superioară.

Doar Daca Ai o Vedere Asemenea Unui Vultur Poti Trece Acest Test!

It should be borne in mind that the directive only establishes a general framework that can be implemented and expanded by the two sides of industry, particularly at company level. Trebuie să se ţină seama de faptul că directiva doar stabileşte un cadru general pe care partenerii sociali, mai ales la nivel de întreprindere, îl pot pune în aplicare şi extinde.

It should be borne in mind that it is up to the competent national authorities to enforce the national provisions transposing the directive.

Vă rugăm să consultați condițiile de rezervare

Trebuie avut în vedere faptul că este de competența autorităților naționale competente de a aplica dispozițiile naționale care transpun directiva. It should be borne in mind in this context that in the majority of European countries hunting migratory species is pursued as a leisure activity by only a small minority of the population.

Trebuie avut în eio pentru vedere faptul că în majoritatea țărilor europene vânătoarea speciilor de păsări migratoare este o activitate practicată în timpul liber de către o minoritate restrânsă din populație. The costs of tests at import and of official measures taken as regards products found to be non-compliant with the maximum level in question should be borne by the food business operator responsible for the products. Eio pentru vedere testelor la import și al măsurilor oficiale luate în ceea ce privește produsele detectate ca fiind neconforme cu nivelul maxim în cauză, ar trebui să fie suportate de operatorul economic în sectorul alimentar răspunzător pentru produsele respective.

După care i se oferă posibilitatea de a alege: fie e doar observator, fie lucrează în spectacol şi e plătit pentru munca depusă. Celor care aleg varianta din urmă li se dă un contract de semnat şi o singură indicaţie scenică: să fie cît mai practici cu putinţă.

It should be borne in mind that higher standards require greater financial expenditure, and therefore the decent and responsible farmers eio pentru vedere disadvantaged on the market through the behaviour of irresponsible ones. Trebuie avut în vedere faptul că standardele mai ridicate necesită cheltuieli financiare mai însemnate şi, prin urmare, agricultorii decenţi şi responsabili sunt dezavantajaţi pe piaţă prin comportamentul celor iresponsabili.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Secrete pentru a muri Spoon Video ce luminozitate este optimă pentru vedere

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.