Despre populația cu deficiențe de vedere,


Dizabilitatea primară Numărul persoanelor recunoscute pentru prima dată cu dizabilitate este în descreştere Conform datelor Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, în anul s-au adresat, pentru a fi expertizate, 11,7 mii persoane. Astfel, în anulîn medie la 10 mii locuitori în vârstă de 18 ani şi peste revin 40 persoane adulte recunoscute cu dizabilitate primară, comparativ cu 55 persoane adulte la 10 mii locuitori în anul La 10 mii copii revin 20 cazuri noi de dizabilitate, comparativ cu 25 cazuri la 10 mii copii în anul Rata dizabilităţii primare la bărbaţi constituie 47 cazuri la 10 mii bărbaţi și 26 cazuri la 10 mii femei.

Pe măsura înaintării în vârstă creşte şi riscul survenirii dizabilităţii.

  • Viziune 20 la sută
  • Biroul Naţional de Statistică // Comunicate de presă

Astfel, rata dizabilităţii primare pentru persoanele care au depăşit vârsta de 50 ani constituie 54 persoane la 10 mii locuitori de vârsta respectivă.

Majoritatea adulților recunoscuți cu dizabilitate pentru prima dată sunt în vârstă aptă de muncă Circa 91 la sută din persoanele cu dizabilitate primară sunt în vârstă aptă de muncă, iar circa 62 la sută din acestea sunt din mediul rural.

Rata dizabilităţii primare, în cazul persoanelor în vârstă aptă de muncă, a înregistrat tendinţe de scădere în ultimii ani. În anulla 10 mii locuitori în vârstă aptă de muncă revin circa 48 persoane cu dizabilitate primară.

Comparativ cu anii precedenți ponderea persoanelor cu dizabilitate severă și accentuată a scăzut, dar a crescut în cazul persoanelor cu dizabilitate medie.

În categoria altor boli sunt incluse boli ca: tuberculoza, bolile ochiului şi anexelor, bolile aparatului respirator, care, însă, au ponderi mai mici în structura dizabilității primare.

Protecţia despre populația cu deficiențe de vedere a persoanelor cu dizabilităţi Mărimea medie a pensiei persoanelor cu dizablităţi este mai mică decât mărimea medie a pensiei pentru pensionari în general Mărimea medie a pensiei de dizabilitate6, în anula constituit ,0 lei, comparativ cu ,2 lei pentru total pensionari.

În funcţie de gradul de dizabilitate, mărimea acesteia variază de la ,9 lei pentru persoanele cu dizabilitate medie până la ,6 lei pentru cele cu dizabilitate severă. Pentru participanţii la lichidarea avariei de la Cernobâl şi militarii în termen, mărimea medie a pensiei a constituit ,1 lei. Cuantumul minim al pensiei de dizabilitate acoperă minimul de existență într-o proporție și mai mică Cuantumul minim al pensiei de dizabilitate severă constituie ,8 lei, în cazul pensiei de dizabilitate accentuată - ,5 lei și pentru pensia de dizabilitate medie - ,5 lei.

Cuantumul alocaţiei este mai mare la copiii cu dizabilităţi severe în vârstă de până la 18 ani ,5 lei şi persoanele cu dizabilităţi severe din copilărie ,8 lei.

despre populația cu deficiențe de vedere

Persoanele hipermetropie legată de vârstă a presbiopiei dizabilitate severă beneficiază de alocaţie pentru îngrijire. În anulde această alocaţie au beneficiat circa 14,5 mii persoane cu dizabilităţi, comparativ cu 15,1 mii persoane în anul Cuantumul mediu al alocației s-a majorat, constituind ,0 lei.

Deficienţele de auz

De o alocație în mărime de lei beneficiază persoanele cu dizabilități severe, imobilizate la pat, care au suferit în urma catastrofei de la Cernobîl. Persoanele cu dizabilităţi de război beneficiază de alocaţii lunare de stat. În anulnumărul acestor beneficiari a constituit 2,9 mii persoane cu dizabilităţi. Mărimea medie a acestor alocații constituie ,1 lei.

Totodată, persoanele cu dizabilități beneficiază și de suport financiar.

despre populația cu deficiențe de vedere

În anulde acest suportau beneficiat ,5 mii persoane cu dizabilităţi al căror cuantum, după indexarea pensiei, nu a depăşit lei.

Pentru o persoană cu dizabilitate severă cuantumul suportului este de lei, pentru cei cu dizabilitate accentuată — lei şi dizabilitate medie — lei. În anulau beneficiat de aceste compensaţii ,0 mii persoane cu dizabilităţi și 13,7 mii persoane cu dizabilităţi ale aparatului locomotor.

Raportuldegarda LIVE: Planul european împotriva cancerului - diferențe între Estul și Vestul Europei

Servicii sociale Serviciile sociale primare se despre populația cu deficiențe de vedere la nivel de comunitate şi au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate care pot cauza marginalizarea sau excluziunea socială. Cantinele de ajutor social, au menirea de a oferi beneficiarilor aflați în dificultate prânzuri.

  1. Efectul nervilor asupra vederii
  2. Miopie la 13 ani
  3. Statistici – Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi
  4. La fel de important de știut este faptul că marea majoritate a celor afectaţi de deficienţele de auz debilitante trăiesc în ţările în curs de dezvoltare.

Pe parcursul anuluiau activat 65 cantine sociale, care au deservit în medie 3,5 mii persoane lunar, inclusiv persoane cu dizabilităţi comparativ cu 3,9 mii în anul Tabelul 3. Evoluţia numărului de beneficiari pe unele tipuri de servicii sociale specializate,

despre populația cu deficiențe de vedere