Ciocnire de puncte de vedere


Semnalul de acceleraţie, detectat cu ajutorul unui senzor de acceleraţie 10este filtrat şi apoi transmis unui subansamblu de evaluare a ciocnirii Acest subansamlu 30 evaluează o ciocnire ca fiind periculoasă şi generează un semnal de reducere la zero.

În grafic, din aproape toate punctele de vedere Posted by Cornel on iulie 20, Politehnica a continuat şedinţele de pregătire pe plan local. Antrenamentele au loc atât la Baza 2 Politehnica, cât şi la Baza 1 Ştiinţaîn cele două zile ale săptămânii în care sunt programate două sesiuni.

Semnalul de acceleraţie se integrează. Evaluarea ciocnirii şi clasificarea sa ca o ciocnire oblică, ciocnire centrică cu un stâlp sau ciocnire cu un obstacol frontal se efectuează prin compararea semnalului de acceleraţie integrat cu nişte valori prestabilite. Ciocnirile cu un obstacol frontal la viteze coborâte, precum şi ciocnirile centrice cu un stâlp la viteze ridicate pot fi evaluate prin detectarea celor trei acceleraţii direcţionale ale vehiculului şi compararea acestor acceleraţii cu valori de referinţă prestabilite.

După cum este cunoscut, dispozitivele de evaluare a unei ciocniri sau dispozitivele de evaluare a tipului unei ciocniri denumită în cele ce urmează, dispozitive de evaluare a tipului unei ciocniri constituie o componentă a sistemului de siguranță cu care este echipat vehiculul - de exemplu, un sistem cu pernă de aer sau un sistem de retragere a centurii de siguranță denumit, în cele ce urmează, sistem cu pernă de aer - și comandă funcționarea respectivului sistem cu pernă de aer prin detectarea ciocnirii suferite de vehicul.

Atunci când un vehicul se ciocnește de un obstacol imobil, de un alt vehicul sau de un vehicul în mișcare etc.

Свежие записи

Sistemul cu pernă de aer, care asigură protecția pasagerilor în asemenea cazuri, îi ferește de rănire prin umflarea sacului de aer imediat după ce s-a produs impactul.

Totuși, nu este de dorit ca perna de aer să se umfle la o ciocnire minoră, deoarece o pernă de aer care a fost umflată nu mai poate fi refolosită și trebuie deci înlocuită cu una nouă. Pe de altă parte însă, dacă s-a produs o ciocnire care poate conduce la rănirea gravă a pasagerilor, iar această ciocnire nu a fost detectată și deci nu a fost pus în funcțiune sistemul cu pernă de aer, pasagerii ar putea suferi răni care să le fie fatale. Tipurile de ciocniri la care sunt expuse vehiculele se împart în ciocniri frontale și ciocniri laterale.

pragul de acuitate vizuală este 2 75 viziunea este proastă

Referindu-ne în mod special la ciocnirile frontale, acestea se împart în ciocniri ale barei frontale de protecție, ciocniri oblice și ciocniri centrice de un stâlp. Prin ciocniri ale barei frontale se înțelege că toată partea din față a vehiculului se lovește de un obstacol; prin ciocnire oblică se înțelege că vehiculul lovește un obstacol sub un unghi oarecare, iar prin ciocnire centrică de un stâlp se înțelege că o porțiune din partea din față a vehiculului se lovește de un stâlp, cum ar fi un stâlp de linie telefonică.

Un ciocnire de puncte de vedere sistem care include un circuit de evaluare a ciocnirii, este prezentat în brevetul US acordat lui Shigero Tohbaru și este capabil să determine tipul de ciocnire luând, RO Β1 ca bază viteza inerțială și viteza de accelerare a vehiculului.

Primul este un semnal.

Ciocnire de puncte de vedere 9 litere

Pe de altă parte însă, în cazul ciocnirii de un stâlp, impactul produs de ciocnirea vehi- 17 cuiului nu se propagă în mod corespunzător până la senzorul de accelerație, ceea ce se explică prin prezenta părții nerigide lovite de stâlp; în consecință, semnalul inițial de accele- 19 rație este mai slab prin comparație cu semnalele de accelerație generate în cazul unei ciocniri de un obstacol frontal sau al unei ciocniri oblice.

Prin urmare, sistemele anterioare de 21 evaluare a tipului de ciocnire nu pot detecta ciocnirea de un stălp în cazul unui vehicul ce se deplasează cu viteză mare, iar această defecțiune poate conduce la rănirea gravă a pasage- 23 rilor.

Numeroasele cazuri de persoane cu dotare.

Pentru a rezolva această problemă, s-a ciocnire de puncte de vedere un sistem de îmbunătățire a modului 25 de propagare a semnalului de accelerație prin porțiunea nerigidă, a caroseriei unui vehicul și care prevede ranforsarea părții nerigide prin introducerea unui element de rigidizare. Asemenea sisteme prezintă însă dezavanta- 29 jul că presupun o restructurare a caroseriei.

Problema tehnica pe care o rezolvă invenția este obținerea unui dispozitiv și elabora- 31 rea unei metode pentru evaluarea unei ciocniri a unui autovehicul. Având în vedere cele expuse mai sus, un prim obiectiv al prezentei invenții constă 33 în elaborarea unei metode de evaluare a unei ciocniri frontale că un obstacol, a unei ciocniri oblice și a unei ciocniri centrice cu un stâlp, luând ca bază trei semnale de accelerație direc- 35 ționale dirijate după trei axedetectate cu ajutorul unui senzor de accelerație acționat în momentul ciocnirii coliziunii vehiculului, fără ca prin aceasta să fie necesară o restructurare 37 a caroseriei vehiculului sau introducerea unor senzori suplimentari.

Un al doilea obiectiv al prezentei invenții constă în realizarea unei aparaturi adecvate 39 de evaluare a tipului de ciocnire și care să permită punerea în aplicare a metodei menționate mai sus.

2 thoughts on “Ciocnire de puncte de vedere 9 litere”

Ciocnirea oblică a vehiculului poate fi detectată folosind semnalul direcțional de 11 viteză dreapta-stânga a vehiculului și a doua valoare prestabilită. Ciocnirea centrică cu un stâlp poate fi stabilită prin compararea semnalului de viteză dreapta-stânga a vehiculului cu 13 a doua valoare prestabilită, prin compararea semnalului de viteză de mers a vehiculului cu prima valoare prestabilită și prin compararea semnalului direcțional de viteză normală a vehi- 15 cuiului cu a treia valoare prestabilită.

Având în vedere că, așa cum rezultă din descrierea de mai sus, aparatul și metoda 19 de evaluare a tipului de ciocnire care fac obiectul prezentei invenții, permit evaluarea corectă atât pentru ciocnirile cu un obstacol frontal, în condiții de viteză redusă, cât și pentru ciocni- 21 rile centrice cu un stâlp, în condiții de viteză ridicată, folosind cele trei semnale direcționale de accelerație, rezultă posibilitatea de a controla în bune condițiuni operația de umflare a 23 pernei de aer în corelare cu tipul de ciocnire la care a fost supus vehiculul.

Subansamblul de evaluare a tipului de ciocnire, și care este o parte constitutivă a 29 aparatului de evaluare a tipului de ciocnire a unui vehicul pe baza celor trei semnale direcționale de accelerație, poate fi lesne combinat cu diverse alte tipuri de dispozitive de siguranță - 31 sisteme cu pernă de aer gonflabilă, sisteme cu centură de siguranță retractabilă sau sisteme articole oftalmice înregistrare a modului de conducere a vehiculului.

În grafic, din aproape toate punctele de vedere

Obiectivele prezentate mai sus și avantajele prezentei invenții vor putea fi mai bine 41 sesizate urmărind o descriere detaliată a unui exemplu concret de realizare a acestei invenții precum și a desenelor aferente anexate, și anume: 43 - fig.

Senzorul de accelerație 10 pentru detectarea vitezei de accelerare în direcția de mers axa Xîn direcție transversală axa Y și în direcție verticală axa Z a unui vehicul, care detectează viteza de accelerare a vehiculului și apoi generează un prim semnal de accelerație Axun al doilea semnal de accelerație Ay și un al treilea semnal de accelerație Az ce constituie componenta accelerației în direcția de mers axa Xcomponenta accelerației în direcție transversală axa Y și componenta verticală a accelerației axa Z a respectivului vehicul.

Primirea energiei luminoase, bastoanele retinale sunt iritate, iar pigmentul Tijele sunt responsabile de percepție în condiții de lumină scăzută, conuri pentru lumină în fața ochilor strălucire, strălucire, giulgiu.

Sensurile pozitive ale acestor trei direcții sunt înainte, spre stânga și în sus, privind în direcția de mers a vehiculului. O parte a primului semnal de accelerație Axfiltrată prin filtrul trece-jos 20, se transmite subansamblului de evaluare a ciocnirii Subansamblul de evaluare a ciocnirii 30 face distincția între o ciocnire periculoasă și una nepericuloasă, comparând primul semnal de accelerație Ax cu o valoare prestabilită PRESET determinată pe cale experimentală.

Dacă se consideră că ciocnirea este periculoasă, subansamblul de evaluare a ciocnirii 30 emite un semnal de readucere la zero RESET. Imediat după ce subansamblul de evaluare a ciocnirii 30 a stabilit ca ciocnirea este periculoasă, semnalul sincron SYNC emis de ceasul 34 comandă sincron un integrator După ce a fost declanșat prin semnalul sincron SYNCintegratorul 40 emite un prim, al doilea și al treilea semnal de viteză Ix, ly și Iz la receptarea primului, celui de-al doilea și celui de-al treilea semnal de accelerație Ax, Ay și Az filtrate prin filtrul trece-jos 20, după care integrează, în raport cu timpul și în ordinea dată, aceste semnale.

Ce să numim o ciocnire de puncte de vedere

Primul semnal de viteză Ix indică viteza de înaintare a vehiculului, care reprezintă prima valoare integrată, în ordinea dată, a primului semnal de accelerație Ax. Acest prim semnal de viteză Ix este reprezentat grafic în fig. Cu linie continuă s-a reprezentat valoarea integrată de prim ordin a unei ciocniri cu ciocnire de puncte de vedere obstacol Subansamblul de evaluare a tipului de ciocnire 50 evaluează secvențial o ciocnire oblică, una centrică cu un stâlp și una cu un obstacol frontal.

Așa cum apare din fig. Așa cum apare în fig. Pe de altă parte însă, semnalul de viteză 25 linie întreruptă pentru o ciocnire oblică la o viteză de 14 mile pe oră se situează sub semnalul de viteză linie continuă pentru o ciocnire cu un obstacol frontal la o viteză de 8 mile 27 pe oră și sunt deci ușor de deosebit unul de celălalt.

Pe de altă parte insă, este ușor să se facă o delimitare intre semnalul de viteză linie cu. Din aceste prim, al doilea și al treilea semnale de accelerație, trecute prin filtrul trecejos 20, o parte din primul semnal de accelerație Ax este dirijată către subansamblul de evaluare a ciocnirii Subansamblul de evaluare a ciocnirii 30 compară valoarea de referință prestabilită PRESET cu primul semnal de accelerație Ax și stabilește dacă ciocnirea este sau nu periculoasă.

Account Options

Subansamblul de evaluare a ciocnirii 30 stabilește că ciocnirea este periculoasă dacă nivelul primului semnal de accelerație Ax este superior valorii de referință PRESET pe întreaga durată prestabilită de timp Tsetsau că nu este periculoasă, în caz contrar.

Dacă ciocnirea este considerată ca fiind periculoasă, subansamblul de evaluare a ciocnirii 30 emite un semnal de readucere la zero RESET. Dacă este considerată ca nefiind periculoasă, subansamblul de evaluare a ciocnirii ciocnire de puncte de vedere stabilește, la receptarea primului semnal de accelerație Ax detectat de sensorul de accelerație 10 și apoi transmis de filtrul trecejos 20, dacă a intervenit sau nu o ciocnire.

Semnalul de autotratarea vederii la zero RESETgenerat în cazurile în care subansamblul de evaluare a ciocnirii 30, a stabilit că ciocnirea este periculoasă și se transferă ceasului Integratorul 40, care este sincronizat cu semnalul sincron SYNC provenind de la ceasul 34 generează primul, al doilea și al treilea semnal de viteza Ix, ly și Izprin integrarea succesivă în raport cu timpul, a primului, celui de-al doilea și celui de-al treilea semnal de accelerație Axv Ay și Az provenind de la filtrul trece-jos Așa cum se arată în fig.

vaccinarea și vederea vederea se deteriorează până la prânz

Dacă o ciocnire nu a putut fi evaluată ca ciocnire oblică pe baza celui de-al doilea semnal de viteză lyadică în cazul în care nivelul celui de-al doilea semnal de viteză ly nu rămâne sub cel al celei de-a doua valori prestabilite Vy pe durata celui de-al doilea interval de timp T2subansamblul de evaluare a tipului de ciocnire 50 analizează dacă nivelul primului semnal RO Β1 ciocnire de puncte de vedere viteză Ix este inferior celui al primei ciocnire de puncte de vedere prestabilite Vx pe durata primului interval de 1 timp TI.

Dacă primul semnal de viteză Ix păstrează un nivel inferior celui al primei valori pre- 3 stabilite Vx pe durata primului interval de timp T1subansamblul de evaluare a tipului de ciocnire 50 analizează dacă nivelul celui de al treilea semnal de viteza Iz este superior celui 5 al celei de-a treia valori prestabilite pe durata celui de al treilea interval de timp T3.

Dacă nivelul primului semnal de viteză Ix este inferior celui al primei valori prestabilite Vx pe 7 durata primului interval de timp TI și dacă nivelul celui de al treilea semnal de viteză Iz este superior celui al celei de-a treia valori prestabilite Yz pe durata celui de-al treilea inter- 9 val de timp T3subansamblul de evaluare a tipului de ciocnire 50 ajunge la concluzia că este o ciocnire centrică cu un stâlp. Dacă ciocnirea este considerată ca fiind periculoasă, se emite semnalul de readucere la zero 41 RESET.

Faza S6 de evaluare a tipului de ciocnire servește pentru evaluarea tipului de ciocnire prin compararea primului, celui de-al doilea și celui de-al treilea semnal de viteză Ix, ly și Izobținute în faza S5 de integrare, cu prima, a doua și a treia valoare prestabilită Vx, Vy și Vzși se efectuează sincronizat cu semnalul sincron SYNC din faza S4 de readucere la zero.

Faza S6 de evaluare a tipului de ciocnire cuprinde o primă fază de decizie S7, o a doua fază de decizie S8 și o a treia fază de decizie S9. Prima fază de decizie S7 servește pentru a stabili, prin comparare, dacă nivelul celui de-al doilea semnal de viteză ly rămâne inferior celei de-a doua valori prestabilite Vy pe durata celui de-al doilea interval de timp T2.

A doua fază de decizie S8 servește pentru a stabili, prin comparare, dacă nivelul primului semnal de viteză Ix rămâne inferior primei valori prestabilite Vx pe durata primului interval de timp T1. A treia fază de decizie S9 serveștes de asemenea, pentru a stabili, prin comparare, dacă cel de-al treilea semnal de viteză Iz este superior celei de-a treia valori prestabilite Vz pe durata intervalului de timp T3. Dacă nivelul primului semnal de viteză Ix este continuu superior primei valori prestabilite Vx pe durata primului interval de timp T1se consideră că este o ciocnire cu un obstacol frontal.

trebuie să vă protejați vederea hipermetropie naturală

Este evident că și diverse alte modificări vor putea fi sesizate și introduse cu ușurință de orice specialist familiarizat cu acest domeniu, fără însă ca prin aceasta să se depărteze de obiectivul și spiritul acestei invenții.

Claims 6 1.

priveste vechiul rus citind o carte și văzând

Metodă de evaluare a ciocnirii unui vehicul conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că în faza S3 ciocnirea vehiculului se consideră periculoasă atunci când nivelul 5 primului semnal de accelerație este superior valorii de referință prestabilite pentru un interval de timp predeterminat, și se consideră ca nefiind periculoasă atunci când nivelul primului 7 semnal de accelerație este inferior valorii de referință prestabilite pentru un interval de timp predeterminat.

Dispozitiv pentru evaluarea tipului de ciocnire suferită de un vehicul conform revendicării 4, caracterizat prin aceea că mijlocul de evaluare a ciocnirii consideră că ciocnirea suferită de vehicul este periculoasă atunci când nivelul primului semnal de accelerare este superior valorii de referință prestabilite pe durata unui interval de timp predeterminat, și respectiv consideră că ciocnirea nu este periculoasă atunci când nivelul primului semnal de accelerație este inferior valorii de referință prestabilite pe durata unui interval de timp predeterminat.