Ce este factura de vedere. Recomandarile noastre


In plus, fata de informatiile pe care o factura fiscala le contine in mod obligatoriu, factura pro forma mai poate contine: termenul de valabilitate al pretului in cazul unei ofertei speciale, prezentarea produselor sau serviciilor oferite etc.

miopia este astigmatism

Din punct de vedere contabil acest document nu este un document justificativ in baza caruia sa se poata inregistra in contabilitate bunurile si serviciile achizitionate — in acest sens fiind necesara factura fiscala aferenta si, uneori si un contractul pentru operatiunea ce face obiectul facturii fiscale.

Din punct de vedere juridic factura pro forma are caracterul unei oferte pe care emitentul trebuie sa o respecte pe toata durata de valabilitate a acesteia.

viziunea este afectată de ereditate

De retinut: factura pro forma are doar caracter informativ si nu obligatoriu pentru primitor. Aceasta genereaza obligatii pentru vanzator, cum ar fi obligatia de pastrare a pretului anuntat pentru intreaga perioada de valabilitate a ofertei cuprinse in factura pro forma.

tratament diferit asupra vederii ochilor

Nu poate impune plata unor penalitati de intarziere la plata sa.