Boli profesionale ale organelor de vedere. Revistă lunară de doctrină și jurisprudență


boli profesionale ale organelor de vedere

După numai trei ani am ajuns la operaţie de hernie de disc. Alt loc de muncă înaintea acestuia nu am avut. În acest caz, se poate considera drept boală profesională?

boli profesionale ale organelor de vedere

Care sunt etapele prelungirii concediului pentru incapacitate temporară de muncă şi unde trebuie să mă prezint pentru aceste prelungiri?

Când se apelează la medicul de medicina muncii? Legea nr.

In cazul in care persoana juridica nu dispune de proiectele mentionate mai sus, va prezenta un raport de expertiza intocmit de organisme sau de persoane autorizate; b descrierea activitatilor, cu prezentarea riscurilor de accidentare sau de imbolnavire profesionala, generate de mijloacele de productie, procesul de munca si mediul de lucru, precum si masurile ce se asigura pentru prevenirea acestora; c specificarea faptului ca echipamentele tehnice din dotare corespund din punct de vedere al normelor si standardelor de protectie a muncii, care se va face prin completarea fisei cu cerintele minime de securitate anexa nr. Se excepteaza echipamentele tehnice care functioneaza in atmosfere potential explozive.

În Legea nr. Ce este o boală profesională Boala profesională este afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă.

boli profesionale ale organelor de vedere

În situaţia mai sus expusă, boala profesională poate fi dobândită că urmare a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în timpul desfăşurări activităţii ce reiese din fişa postului. Semnalarea şi declararea bolii profesionale Conform prevederilor Legii nr.

boli profesionale ale organelor de vedere

În orice situaţie, suspiciunea de boală profesională se semnalează de către toţi medicii care depistează astfel de îmbolnăviri, indiferent de specialitate şi locul de muncă, cu prilejul oricărei prestaţii medicale: examene medicale profilactice, consultaţii medicale de specialitate.

Cum se constată o boală profesională Conform HG nr.

ISSN 2393-3445

Practic, în acest stadiu intervine medicul de medicina muncii din cadrul unităţii cu care societatea în cauză colaborează. Medicul specialist de medicina muncii are la dispoziţie şapte zile în vederea cercetării, după primirea fişei de semnalare BP1, luând în considerare cauzele îmbolnăvirii profesionale.

boli profesionale ale organelor de vedere

Prin cercetare se va confirma sau infirma caracterul profesional al îmbolnăvirii respective. Concluzia cercetării se va menţiona într-un proces verbal de cercetare a cazului de boală profesională şi se va înmâna angajatorului, medicului care a semnalat îmbolnăvirea, pentru evidenţa îmbolnăvirilor profesionale şi pentru a urmări realizarea măsurilor prescrise, direcţiei de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, inspectoratului teritorial de muncă participant la cercetare şi asiguratorului la nivel teritorial.

  • LEGE nr.
  • De Eufemia Vieriu Cauze La producerea accidentelor de muncă pot contribui și cauze umane, precum inadaptarea funcțională la nivelul mecanismelor psiho-fiziologice datorită unei reactivități deficitare a organelor de simț, unor maladii sau datorită inadaptării profesionale.

După cum se precizează în Legea nr. Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de de zile în intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu medical. În situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale şi profesionale a asiguratului medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste de zile, prelungire care se poate face pentru cel mult 90 de zile, în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare.

În situaţia mai sus expusă, medicul care a eliberat concediul medical, ţinând cont de precizările asiguratului salariatuluiar fi putut să completeze fişa de semnalare BP1 pentru a fi prezentată la medicul de medicina muncii. Chiar boli profesionale ale organelor de vedere dacă a intervenit o operaţie în urma diagnosticului de hernie de disc, pentru următoarele concedii medicale, din punctul meu de vedere se poate obţine unul cu codul de indemnizaţie 04 — concediu medical pentru boală profesională, în urma parcurgerii paşilor mai sus menţionaţi, cu condiţia ca în procesul verbal eliberat de medicul special de medicina muncii vedere pete luminoase se confirme caracterul profesional al bolii.

Pentru orice fel de nelămuriri legate de legislaţie, cititorii pot adresa întrebări specialiştilor noştri pe  Forumul LegeStart  şi vor primi acolo răspunsuri utile de la aceştia.